Metsäsektorin tutkimusagenda valmistumassa

Tiedotteet |

Euroopan metsäsektori on määritellyt pitkän tähtäyksen tutkimuslinjauksensa ja noussut Forest-Based Sector Technology Platform -hankkeellaan EU:n merkittäväksi tutkimuspoliittiseksi toimijaksi. Helmikuussa 2005 tehtyjen linjausten pohjalta on nyt valmistumassa alan strateginen tutkimusagenda.

"Metsäsektorin technology platform –hankkeen kautta luomme pohjaa alan kilpailukyvylle myös tulevaisuudessa. Tutkimus ja tuotekehitys edellyttävät yhteistyötä koko arvoketjussa, erityisesti lähellä loppukuluttajaa ja asiakasta. Haasteena on sekä ideoiden tunnistaminen että niiden konkretisointi tuotteiksi, palveluiksi ja liiketoimintakonsepteiksi", sanoo Lars Gädda, M-realin tutkimusjohtaja ja metsäsektorin suomalaisen platform-ryhmän puheenjohtaja. Suomen työryhmässä ovat edustettuina yritysten lisäksi alan tutkimuslaitokset, yliopistot ja korkeakoulut sekä rahoittajat.

Metsäsektorin tutkimusagendalle on nostettu alueet, joilla eurooppalainen metsäsektori säilyttää ja kasvattaa kilpailukykyä ja lisää eurooppalaista hyvinvointia kuten esimerkiksi metsien tarjoamien tuotteiden ja palveluiden arvottamisessa ja puunkäytön mahdollisuuksien parantamisessa. Myös metsät osana yhteiskuntaa ja käytettävien metsäresurssien säilyminen pitkällä aikajänteellä ovat tärkeitä teemoja.

Kuitupakkaukset ovat tulevaisuuden tuotteita. Älykkäät paperit ja pakkaukset ovat yhdistelmä kuituraaka-ainetta ja tietotekniikkaa. Paperiin tai pakkaukseen voidaan esimerkiksi liittää siru, joka voi sisältää erilaisia ominaisuuksia tai viestejä. Erityisesti pakkaamisen älysovellukset luovat huimia näköaloja: pakkaus voi kertoa esimerkiksi tuotteen pilaantumisesta tai sen kulkua voidaan seurata koko kuljetusketjun ajan.

Lisäksi uudenlaiset valmistuskonseptit ja vähemmästä enemmän –ajattelu ovat tutkimusagendassa mukana. Uusiutuvien raaka-aineiden käytön ja bioenergian tutkimiseen tullaan panostamaan. Myös tässä suhteessa metsäsektorin on muututtava raaka-aineiden valmistajasta ratkaisujen tarjoajaksi.

"Suomalaisella metsäteollisuudella on ollut vahva rooli tutkimusagendan laatimisessa. Tästä syystä meille tärkeät painopisteet ovat hyvin esillä. Näitä ovat mm. metsien monipuolinen merkitys ja raaka-aineen saanti sekä bioenergian mahdollisuudet. Myös tieto- ja viestintäteknologioiden kehittäminen on laajasti huomioitu. Tässä suhteessa suomalaiset ovat hyvässä etulyöntiasemassa. Onhan meillä kotimaassa kaksi vahvaa klusteria – ICT- ja metsäklusterit," Lars Gädda jatkaa.

Lisätietoja:

Kari Luukko, tutkimuspäällikkö, Metsäteollisuus ry 
Teknologia platform -hankkeen projektisihteeri
Puh. (09) 132 6622, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Päivi Luoma, Manager, EU-policy, Metsäteollisuus ry
Puh. (09) 132 6626, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

www.forestplatform.org

Teknologiayhteisöt (European Technology Platforms) ovat komission teollisuudelle ehdottama uusi toimintamuoto, jonka avulla pyritään vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä Lissabonin strategian mukaisesti.

Metsäsektorin teknologiayhteisö (Forest-based Sector Technology Platform) on määritellyt alan vision vuoteen 2030. Sen mukaan Euroopan metsäsektorilla on keskeinen rooli kestävään kehitykseen perustuvassa yhteiskunnassa. Euroopan metsäteollisuus menestyy osaamisella ja on kilpailukyinen. Se hyödyntää laaja-alaisesti uusiutuvia metsävaroja.