Metsäsektorin tutkimuksella kilpailukykyä ja hyvinvointia

Tiedotteet |

Metsäsektorin tutkimus kohdentuu tulevaisuudessa vahvasti niille alueille, joilla sektori voi kasvattaa kilpailukykyä sekä lisätä hyvinvointia. Innovatiivisten tuotteiden kehittäminen muuttuville markkinoille ja kuluttajien tarpeisiin on yksi panostettavista alueista. Tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa uusilla liiketoiminta-alueilla sekä vahvistaa asemia nykyisillä markkinoilla uusien tuotteiden ja valmistusprosessien ansiosta.

"Hyvä esimerkki ovat älykkäät paperit ja pakkaukset, jotka ovat yhdistelmä kuituraaka-ainetta ja tietotekniikkaa. Paperiin tai pakkaukseen voidaan esimerkiksi liittää siru, joka sisältää erilaisia ominaisuuksia tai viestejä. Erityisesti pakkaamisen älysovellukset luovat huimia näköaloja: pakkaus voi kertoa muun muassa tuotteen pilaantumisesta tai sen kulkua voidaan seurata koko kuljetusketjun ajan.", sanoo Lars Gädda, M-real Oyj:n tutkimusjohtaja ja metsäsektorin teknologiayhteisön Suomen kansallisen tukiryhmän puheenjohtaja puhuessaan metsäsektorin Vauhtia innovaatioihin -seminaarissa 9.2.2006 Helsingissä.

"Älykkäiden ja tehokkaiden valmistusprosessien kehittäminen on toinen selvä panostusalue. Se pitää sisällään myös valmistusprosessien energian kulutuksen alentamisen." Lars Gädda jatkaa.

Metsäbiomassan saatavuuden parantaminen tuotteiden valmistukseen ja energiaksi on eräs tärkeistä kehitysalueista. Uusiutuvien raaka-aineiden käytön ja bioenergian tutkimiseen tullaan panostamaan. Painopisteiden määrittelyssä vahvasti mukana ollut Lars Gädda toteaa, että metsäsektorilla on erinomaiset mahdollisuudet nousta Euroopalle strategisesti tärkeäksi toimialaksi: puu on jo nyt tärkeä raaka-aine muun muassa ilmasto- ja energiapoliittisesta näkökulmasta. Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut uudelleen hyödynnettävät ja kierrätettävät tuotteet voidaan lopulta käyttää bioenergiana.

Lisäksi nousevat esiin metsien monikäytön ja kestävän hoidon haasteisiin vastaaminen sekä sektorin yhteiskunnallinen hyväksyntä. Metsiin pohjautuvien tuotteiden ja palveluiden arvottaminen, puunkäytön mahdollisuuksien parantaminen ja metsäresurssien säilyminen pitkällä aikajänteellä ovat tärkeitä teemoja.

Seminaarissa esiteltiin eurooppalaisen metsäsektorin Technology Platformin strategiset painopisteet tulevalle tutkimukselle. Tutkimusohjelma on valmistunut vuoden työn jälkeen. Strategisen tutkimusohjelman laatimiseen on osallistunut Euroopan eri maissa tuhansia asiantuntijoita metsäteollisuudesta, tutkimuslaitoksista, yliopistoista, korkeakouluista ja alan järjestöistä. Vision mukaan Euroopan metsäsektori on vuonna 2030 maailman teknologiajohtaja, jolla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edeltäjänä ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttäjänä.

9.2.2006

www.forestplatform.org

Lisätietoja

Lars Gädda, tutkimusjohtaja, M-real Oyj
Metsäsektorin teknologiayhteisön Suomen kansallisen tukiryhmän puheenjohtaja
puh. 010 464 2483, etunimi.sukunimi@m-real.com

Kari Luukko, tutkimuspäällikkö, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6622, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Teknologiayhteisö (Technology Platform) on uusi eurooppalainen toimintamuoto tutkimuksen ja rahoituksen koordinointiin. Sen avulla pyritään muun muassa vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä.