Metsäsektorin toimijat askeleen lähemmäksi sähköistä kauppaa

Tiedotteet |

Metsäsektorin markkinaosapuolia edustavat tahot Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Sahat ry ja METO Metsäalan Yrittäjät ry ovat päättäneet selvittää yhteistyömahdollisuuden metsäsektorille räätälöidyn sähköisen kaupankäyntiympäristön rakentamiseksi. Puun myyjiä edustava MTK ry on parhaillaan siirtämässä puun tarjontaa sähköiseen

Metsäsektorin markkinaosapuolia edustavat tahot Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Sahat ry ja METO Metsäalan Yrittäjät ry ovat päättäneet selvittää yhteistyömahdollisuuden metsäsektorille räätälöidyn sähköisen kaupankäyntiympäristön rakentamiseksi.

Puun myyjiä edustava MTK ry on parhaillaan siirtämässä puun tarjontaa sähköiseen ympäristöön. Tämän pioneerityön jatkoksi markkinaosapuolia edustavat tahot ovat keskustelleet mahdollisuudesta siirtää puu- ja metsäpalveluiden kauppa merkittäviltä osin sähköiseen kaupankäyntiympäristöön. Tämä tarkoittaa muun muassa helppokäyttöistä käyttöliittymää yksityisille metsänomistajille, rajapintojen rakentamista kaikkien toimijoiden tietojärjestelmiin sekä ajantasaiseen metsävaratietoon.

Sähköisen kaupankäyntiympäristön selvityksen tavoitteena on arvioida edellytykset toimijoiden yhteisomistukseen tulevan palveluratkaisun perustamiseksi. Ratkaisu olisi avoin kaikille markkinatoimijoille ja siinä käytäisiin merkittävä osa tulevaisuuden puu- ja metsäpalveluiden kaupasta. Selvitys toimii perustana mahdollisille myöhemmille investointipäätöksille ja se toteutetaan tammi-huhtikuun aikana 2013.

Puu- ja metsäpalveluiden kaupassa sähköinen asiointi on kehittynyt varsin verkkaisesti verrattuna tekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Metsäsektorin toiminnan kehittymisen edellytyksenä on tuoda uusia toimintamalleja perinteisten rinnalle.

Tärkeintä tulevaisuudessa on, että puun ja metsäpalveluiden kysyntä ja tarjonta kohtaavat markkinoilla parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tehostaa kaikkien osapuolten toimintaa, parantaa suomalaisen metsäsektorin kilpailukykyä sekä tulevaisuuden toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja antavat:
Metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911
Metsäjohtaja Juha Hakkarainen, MTK, puh. 0400 870 867
Toimitusjohtaja Kai Merivuori, Suomen Sahat ry, puh. 040 532 2868
Puheenjohtaja Tuomo Turunen, METO Metsäalan Yrittäjät ry, puh. 0500 278 828