Metsäsektorin koulutusta kehitettävä vastaamaan alan tulevaisuuden tarpeita

Tiedotteet |
Metsäsektorin koulutusmääriä puutuoteteollisuuden ja metsätalouden alueilla ammatillisessa koulutuksessa on nostettava, koulutuksen vetovoimaa parannettava ja opetusta kehitettävä vastaamaan paremmin metsäsektorin tulevaisuuden rekrytointitarpeita. Näitä asioita ehdotetaan opetusministeriön asettaman metsä-, puu- ja paperialan koulutuksen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän väliraportissa "Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suomessa", joka luovutettiin opetusministeriön ylijohtaja Sakari Karjalaiselle tiistaina 12.6.2007.

"Koulutuksen ja osaamisen merkitys Suomen metsäsektorin menestystekijänä kasvaa entisestään", sanoo työryhmän puheenjohtaja Tero Paajanen. "Osaavan työvoiman saatavuus edellyttää muuttuvia tarpeita vastaavaa koulutusjärjestelmää sekä metsäsektorin oppilaitosten, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja yritysten hyvää yhteistyötä ja verkostoitumista."

Tero Paajasen mukaan metsäklusterin uudistumisen tavoitteet asettavat lähtökohdat myös alan koulutusjärjestelmän kehittämiselle.

Muuttuviin osaamistarpeisiin on vastattava tehokkaalla ja toimivalla koulutuksella.. Työtehtävät muuttuvat ja yhä runsaamman tiedon hallinta koko metsäsektorin arvoketjussa, yhteistyötaidot ja kansainvälistyminen asettavat omat vaatimuksensa tulevalle koulutukselle.  Tavoitteena on pitää maailman paras metsä-, puu- ja paperiosaaminen myös jatkossa Suomessa.

Metsäsektorin koulutuksen haasteena on koulutuksen nykyinen hajanaisuus, sillä alan koulutus tapahtuu pienissä yksiköissä eri puolilla maata. Koulutusta tulisikin koordinoida valtakunnallisesti ja koota selvästi suurempiin yksiköihin, joissa monipuolinen ja laadukas opiskelu kustannustehokkaasti on mahdollista.

Työryhmä esittää myös alan oppisopimuskoulutuksen vahvistamista ja korkeakoulujen opetuksen kehittämistä. Erityisesti puutuoteteollisuuden opetusta olisi parannettava sekä ammatillisissa oppilaitoksissa että korkeakoulutasolla. Uusille avainalueille kuten esimerkiksi puurakentamiseen tulisi perustaa pysyvät professuurit.

Tällä hetkellä metsä-, puu- ja paperialalta valmistuu Suomessa kaikki koulutusasteet huomioiden vuosittain noin 2 500 opiskelijaa. Vuoteen 2010 mennessä vuotuiseksi rekrytointitarpeeksi on arvioitu yhteensä noin 3000 henkilöä vuodessa. Lisää työvoimaa tarvitaan erityisesti metsä- ja puualalle.

Työryhmän loppuraportti valmistuu marraskuussa 2007.

Lisätietoja:

Päivi Luoma, koulutus ja osaaminen -ryhmän päällikkö, Metsäteollisuus ry, puhelin 09-132 6626,
sähköposti etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Tero Paajanen, työryhmän puheenjohtaja, puhelin 050-353 4285

Raportti: Metsäsektorin koulutuksen kehittäminen Suomessa