Metsäsektori vahvoilla EU:n uusissa tutkimuslinjauksissa

Tiedotteet |

Metsäsektori on vahvasti esillä EU:n komission ehdotuksessa EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelmaksi. Komissio julkaisi ehdotuksensa uudeksi puiteohjelmaksi keskiviikkona 6. huhtikuuta 2005.

"Metsäsektorin vahva näkyvyys ehdotuksessa on komission tunnustus siitä, että metsäsektori on Euroopalle tärkeä strateginen toimiala", sanoo tutkimuspolitiikkaa hoitava Päivi Luoma Metsäteollisuus ry:stä.

EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma linjaa eurooppalaisen tutkimuksen painopisteet ja rahoituksen vuosille 2007-2013. Komissio ehdottaa sen kokonaisbudjetiksi noin 70 miljardia euroa, mikä on noin kaksi kertaa Suomen valtion budjetin verran. Tutkimusohjelmasta ja sen rahoituksesta päättävät lopullisesti Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot.

Metsäsektorin rooli on vahva erityisesti neljässä puiteohjelman yhdeksästä aihealueesta. Elintarvikkeet, maatalous ja bioteknologia -kokonaisuudessa korostetaan osaamiseen perustuvaa uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä ja energiakokonaisuudessa uusiutuvien energialähteiden merkitystä energiantuotannossa. Metsäteollisuus perustuu uusiutuvan luonnonvaran, puun, kestävään käyttöön, ja Suomen metsäteollisuuden tehdaspolttoaineista lähes 75 prosenttia on puuperäisiä eli uusiutuvia.

Ympäristökokonaisuudessa korostetaan mm. ilmastonmuutoksen hallintaa. Metsäsektorin osaaminen ympäristöteknologiassa on erittäin vahvaa. Esimerkiksi Suomen metsäteollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat edelleen vuoden 1990 päästöjen tasolla, vaikka paperin ja kartongin tuotanto on kasvanut viimeisten 15 vuoden aikana puolitoistakertaiseksi.

Nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat -kokonaisuudella uudistetaan eurooppalaista teollisuutta. Niiden hyödyntäminen metsäsektorilla tarjoaa mahdollisuuksia sekä tuotantoprosessien että tuotteiden parantamiseen entisestään. Nanoteknologian avulla voidaan esimerkiksi parantaa paperikoneen pintojen puhtautta sekä paperin painopinnan ja painovärien vuorovaikutusta. Tällöin kemikaalien käyttöä voidaan vähentää ja paperin laatu paranee.

Metsäsektorin eurooppalaisen teknologiayhteisön (Technology Platform) esiin nostamat teemat – innovatiivisuus ja kestävä kehitys – näkyvät läpi koko ohjelman. Teknologiayhteistyö ja tutkimuksen 7. puiteohjelma tarjoavat metsäsektorille erinomaiset mahdollisuudet tuoda esiin, kasvattaa ja hyödyntää suomalaista osaamista.

Lisätietoja:

Päivi Luoma, Manager, EU-Policy, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6626, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi