Metsäsektori päivittää tutkimusstrategiaansa

Tiedotteet |

Metsäala vastaa muuttuvaan toimintaympäristöönsä päivittämällä myös yhteisen tutkimusstrategiansa. Toimialan uudistettu tutkimusstrategia julkistetaan keväällä 2010.

Vuonna 2006 metsäsektori julkaisi kansallisen tutkimusstrategiansa, jonka perustella alan tutkimuspanoksia on suunnattu. Tämän jälkeen metsäsektorin toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut nopeasti minkä vuoksi tutkimusstrategia päivitetään vastaamaan uusia haasteita. Tutkimusstrategian päivitys valmistuu keväällä 2010.

"Tutkimusstrategian päivityksessä hyödynnetään EVAn keväällä 2009 julkaisemia skenaarioita, joita täydennetään metsäklusterin muutostekijöillä. EVAn globaalit skenaariot esittävät neljä keskenään erilaista ja vaihtoehtoista tulevan toimintaympäristön kuvausta sekä niiden mahdollisia vaikutuksia Suomeen", kertoo Christine Hagström-Näsi Metsäklusteri Oy:stä.

"Metsäalan tutkimusstrategiatyössä kuvataan metsäsektorin kehitystä eri skenaarioissa ja niistä nousevia tutkimus- ja kehittämistarpeita. Päivitetty tutkimusstrategia evästää keskittämään yhteisiä tutkimushankkeita muuttuneen toimintaympäristön mukaisesti", Christine Hagström-Näsi jatkaa.

Metsäklusterin tutkimusstrategiaan pääsevät vaikuttamaan alan asiantuntijoiden lisäksi kaikki toimialan kehityksestä kiinnostuneet. Julkisella keskustelulla halutaan varmistaa tutkimusstrategian mahdollisimman laajapohjainen valmistelu. Tutkimusstrategiaa avataan kommenttikierrokselle myös Internetissä.

Alan tutkimusstrategia ohjaa kehitystyötä

Tutkimusstrategia vaikuttaa yhteistutkimukseen alan yrityksissä, Metsäklusteri Oy:ssä, puutuotealan yhteistutkimusorganisaatio Finnish Wood Reseach Oy:ssä ja puunhankinnan tutkimusorganisaatio Metsäteho Oy:ssä. Se vaikuttaa alan tutkimukseen myös mm. VTT:ssä, Metlassa ja Osaamiskeskusohjelmassa.

Suomen metsäteollisuuden menestykseen vaikuttaa kustannuskilpailukyvyn lisäksi kykymme uudistua. Määrätietoinen kehitystyö tuo uusia ja pitkälle asiakkaan tarpeisiin kehitettyjä tuotteita ja palveluja sekä antaa lähtökohtia menestyä maailmanlaajuisessa kilpailussa. Uudistuminen edellyttää pitkäjänteistä toimintaa ja panostuksia, sillä nyt työn alle tulevasta tutkimusstrategiasta työn tuloksena syntyy uusia loppukäyttötuotteita arviolta vuosikymmenen päästä.

Lisätietoja:
Christine Hagström-Näsi, toimitusjohtaja, Metsäklusteri Oy, puh. 050 322 2401
Markku Lehtonen, tutkimus- ja kehityskoordinaattori, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6628