Metsäpolitiikan kulmakivet esitetään kansallisessa metsäohjelmassa

Tiedotteet |

Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO) sisältää metsäpolitiikan keskeiset linjaukset tuleville vuosille teemalla: lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä.

Ohjelman tavoitteena on turvata metsiin pohjautuva työ ja toimeentulo, metsien monimuotoisuus ja elinvoimaisuus sekä metsien kaikille kansalaisille antama virkistys.

Ohjelma valmisteltu useiden tahojen yhteistyönä

Ohjelma on valmisteltu avoimessa prosessissa metsiin liittyvien ja metsistä kiinnostuneiden tahojen yhteistyönä. Yhteistyö jatkuu ohjelman toteutuksessa, seurannassa ja kehittämisessä.

Kansallisen metsäohjelmassa on asetettu tavoitteeksi mm. kotimaisen puun käytön huomattava lisääminen. KMOssa keskeisimpiä asioita metsäteollisuuden kannalta ovat myös kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät tavoitteet. Ohjelman toteutuksessa valtion toimilla on keskeinen rooli.

Metsäteollisuus painottaa metsien kestävää hyödyntämistä

Kaikki ohjauskeinot, joilla voidaan edistää metsien kestävää hyödyntämistä, on otettava käyttöön. Kestävän metsätalouden rahoituksella vahvistetaan investointeja puuntuotantoon ja turvataan tulevien sukupolvien mahdollisuudet metsien käyttöön. Puun markkinoille tulon lisäämiseksi on tehostettava metsänomistajien neuvontaa ja metsävaratietojen hyödyntämistä.  Metsäohjelma esittää myös verokannustimien käyttöä puun tuotannon lisäämiseen, hakkuumahdollisuuksien hyödyntämiseen ja metsäomistuksen rakenteen kehitykseen. 

Kansallinen metsäohjelma 2015:n tarkistus aloitettiin syksyllä 2005. Tarkistettu ohjelma, KMO 2015, on tarkoitus hyväksyä valtioneuvostossa maaliskuussa 2008 yhtä aikaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSOn jatko-ohjelman kanssa. Metsäneuvoston 25.1.2008 hyväksymä kansallinen metsäohjelma 2015 julkistettiin tammikuun lopulla 2008.

Lisätietoja:

Jouni Väkevä, metsäasiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit, puh. 09 – 132 6620, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi