Metsäpoliittinen selonteko edistää metsäalan kilpailukykyä

Tiedotteet |

Tänään julkistetun metsäpoliittisen selonteon tavoitteena on lisätä metsävarojemme avulla suomalaisten hyvinvointia. Avainasemassa ovat koko metsäsektorin kilpailukyvyn sekä investointiedellytysten parantaminen.

Puuraaka-aineen saatavuuden ja puumarkkinoiden toimivuuden varmistaminen ovat tärkeimpiä selonteossa mainittuja toimenpiteitä. Metsäalan kehittymisen kannalta on keskeistä, että luodaan hyvät edellytykset aktiivisen metsätalouden harjoittamiseen, ja että tila- ja metsänomistusrakennetta saadaan parannettua.

”Metsäpoliittisen selonteon linjaukset ovat oikeansuuntaiset. Katse pitää olla vahvasti kilpailukyvyn parantamisessa, mikä mahdollistaa vientitulojen ja suomalaisen hyvinvoinnin kasvun. Nyt on siirryttävä sanoista tekoihin sekä ryhdyttävä hartiavoimin uudistamaan metsäpolitiikkaa ja toimintamalleja. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota puun tarjonnan lisäämiseen ja saatava hoitamaan metsiään myös ne metsänomistajat, jotka ovat jättäneet metsänsä taloudellisesti hyödyntämättä. Selonteon tavoitteen saavuttaminen edellyttää koko metsäalan tiivistä yhteistyötä”, muistuttaa Tomi Salo, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja.

Suomi tarvitsee uusia investointeja

Hallitus etsii parhaillaan keinoja Suomen talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Uusia kasvun eväitä löytyy metsäsektorilta ja askelmerkit etenemiselle on kuvattu metsäpoliittisessa selonteossa.

Kasvun edellytyksenä on, että onnistumme parantamaan Suomen kilpailukykyä ja rakennamme toimintaympäristön, joka houkuttelee alan toimijoita investoimaan Suomeen. Investointeja tarvitaan sekä nykyisen tuotannon kehittämiseen että kokonaan uusiin biotalouden tuotteisiin ja palveluihin. Puuta jalostavan yrityksen investointipäätöksiin vaikuttavat ratkaisevasti luottamus puuraaka-aineen saatavuuteen ja yleinen näkymä kustannuskilpailukyvyn ja toimintaympäristön kehittymisestä.

Lisätietoja antavat:
Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6610, 045 875 8911
Jouni Väkevä, metsäasioiden päällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6620,
040 530 7164