Metsänhoitoyhdistysten roolia on selkeytettävä

Tiedotteet |

Maa- ja metsätalousministeriön esittämä asetusmuutos metsänhoitoyhdistysten varojen käytön täsmentämiseen ei riitä takaamaan tasapuolista kilpailua metsäalan palvelumarkkinoilla.

Metsänhoitoyhdistysten kaksoisroolia on selkiytettävä siten, että niiden liiketoiminta eriytetään omaksi yhtiökseen. 

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) esittää metsänhoitoyhdistysasetukseen tarkennusta, jonka mukaan liiketoimintaan liittyvät yhdistyksen johtajan ja toimistonhoitajan hallinnolliset kulut tulee kattaa muilla kuin metsänhoitomaksuvaroilla. MMM on pyytänyt sidosryhmiltä lausuntoa asetusmuutokseen 23.3. mennessä.

Metsäteollisuuden mielestä asetusmuutos ei riitä luomaan tasapuolista kilpailuasemaa metsäpalvelumarkkinoille. Laki metsänhoitoyhdistyksistä on avattava ja muutettava siten, että liiketoiminta eriytetään selkeästi omaan yhtiöön tai metsänhoitomaksu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Pelkästään tarkentamalla metsänhoitomaksuvarojen käyttöä ei saavuteta riittävän suurta ja uskottavaa eroa edistämistyön ja liiketoiminnan välillä. Metsänhoitomaksuvaroja on mahdollista käyttää liiketoiminnan väliaikaiseen rahoittamiseen, mikä vääristää kilpailua. 

Metsänhoitoyhdistyksillä kaksi roolia

Metsänhoitoyhdistysten edunvalvontaa ja edistämistoimintaa rahoitetaan veroluonteisella metsänhoitomaksulla. Kestävän metsätalouden edistämisen ja metsänomistajien neuvonnan lisäksi yhdistykset tarjoavat metsänomistajille maksullisia metsänhoitopalveluita.

Metsänhoitoyhdistysten kilpailuetuna on lakisääteinen asema ja rahoituspohja. Edistämistoiminnan ohella yhdistykset tarjoavat liiketoimintaan kuuluvia palveluja samalla kohtaamisella metsänomistajan kanssa. Vastaavia palveluja tarjoavat myös monet muut toimijat ilman metsänhoitomaksun antamaa rahoituspohjaa.

Metsänhoitoyhdistysten liiketoiminta erotettava omaksi yhtiökseen

Metsänhoitoyhdistysten erityisasema vääristää kilpailua metsäpalvelumarkkinoilla. Kilpailun vääristymisen takia metsänhoitoyhdistysten metsänhoito- ja puukauppapalvelut on erotettava edunvalvontatyöstä omaksi yhtiökseen. Vaihtoehtona liiketoiminnan eriyttämiselle on, että maksu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Vasta näillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa tasapuoliset kilpailuedellytykset kaikille toimijoille metsäpalvelumarkkinoilla. Vastaavat muutokset tehtiin juuri metsäkeskuksiin, joissa lakimuutoksella liiketoiminta eriytettiin edistämistoiminnasta.

Lisätietoja:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678, 040 729 3678