Metsäklusterin innovaationäkemyksiä julkaistu Eurooppa-tasolla

Tiedotteet |

Euroopan parlamentissa julkaistiin eurooppalaisen metsäklusterin tutkimus- ja kehitysjärjestö FTP:n (Forest-Based Sector Technology Platform) yhteenveto metsäklusterin innovaatioista tiistaina 16.11.2010.

Julkistustilaisuutta johtanut europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola totesi, että metsäteollisuus on etenkin Eurooppa-tasolla kestävän kehityksen kannalta ja ilmastonmuutoksen hallinnassa merkittävässä asemassa. Metsäklusteri on avainasemassa myös EU:n 2020 -strategiassa, johon liittyy Innovaatiounioni-lippulaivahanke. Sen tavoitteena on muuttaa ideat työpaikoiksi, vihreäksi kasvuksi ja yhteiskunnalliseksi kehitykseksi.

Metsäklusterin visio Suomessa
Suomessa metsäklusterin tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä kaksinkertaistaa metsäteollisuuden alaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden arvo. Tavoitteena on myös jatkaa kestävän kehityksen tuote- ja teknologiakehitystä sekä nostaa kotimaisen puubiomassan jalostusarvoa ja kestävää käyttöä.

Metsäklusterin innovaatiot ja tutkimus keskittyvät uusien materiaalien, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Kasvun ja uudistuksen lähtökohtana ovat innovatiiviset ihmiset, yritykset ja verkostot. Tärkeän näkökulman kehittämiseen tarjoavat myös asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet sekä mahdollisuus rakentaa kestävää biotaloutta.

Eurooppalaisella yhteistyöllä on suomalaiselle metsäklusterille suuri merkitys. Yhteinen osaaminen tuo alaa lähemmäs asiakkaita. EU-tasolla on käynnissä useita tutkimus- ja innovaatiohankkeita, joissa suomalaiset metsäteollisuuden yritykset ja tutkimuslaitokset ovat aktiivisesti mukana.