Metsäklusterin huippuosaamisen keskittymä on tutkimusstrategian keskeinen toteutuskeino

Tiedotteet |

Metsäklusterin strategisen huippuosaamisen keskittymän perustaminen on yksi tärkeimmistä askeleista tänään 5.10.2006 julkistetun metsäklusterin tutkimusstrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

"Tarkoituksenamme on vielä tänä syksynä perustaa Metsäklusteri Oy ja käynnistää klusterin tutkimus- ja kehitysohjelmat ensi vuoden alussa. Tänään julkaistu kansallinen strategia antaa hyvän pohjan tutkimusohjelmien laadinnalle ja käytäntöön viemiselle", sanoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila tutkimusstrategian julkistamistilaisuudessa Helsingissä.

Huippuosaamisen keskittymän lisäksi myös eri alojen alueellisilla osaamiskeskuksilla eli ns. osaamisklustereilla voidaan vauhdittaa suomalaista metsäklusterin osaamista. Osaamiskeskukset voivat luoda uutta yritystoimintaa, edistää yritysten kansainvälistymistä ja lisätä liiketoimintaosaamista. Esimerkiksi asumisen osaamisklusteri on tärkeä erityisesti puutuoteteollisuudelle.

Metsäklusterin tutkimusstrategiaa toteutetaan myös eurooppalaisen teknologia platform -hankkeen kautta sekä osallistumalla aktiivisesti alan kansainväliseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Vuodenvaihteessa 2006 – 2007 avautuvat EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelman ensimmäiset haut, joihin suomalainen metsäklusteri osallistuu aktiivisesti", sanoi Brunila.

Brunilan mukaan metsäklusterilla on kolme suurta haastetta: klusterin uudistuminen, yritysten ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen sekä kestävä kehitys. "Tutkimusstrategian tavoitteet ovat haastavat. Asetettujen tavoitteiden avulla haluamme varmistaa, että Suomessa on menestyvä ja uutta liiketoimintaa luova metsäklusteri, joka edistää kestävää kehitystä."