Metsäklusteri saanut hyvin EU:n tutkimusrahoitusta

Tiedotteet |

EU on panostanut Metsäklusterin tutkimukseen ja ala on saanut seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta tutkimusrahoitusta noin 325 miljoonaa euroa. Rahoitus jakaantuu noin 90 projektille.

Euroopan unionin seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ovat metsäklusterin toimijat saaneet tutkimusrahoitusta noin 325 miljoonan euron projekteille. Rahoitus jakaantuu noin 90 projektille, joista 18 hanketta on ollut suomalaisten koordinoimia.

Ei ole sattumaa, että puiteohjelma vastaa niin hyvin metsäklusterin tarpeisiin. Suomalaiset toimijat ovat olleet erittäin aktiivisia Euroopan Metsäsektorin Teknologiayhteisön (FTP) valmistelussa ja sen tutkimusohjelman laadinnassa. Tutkimusrahoituksesta päättävä Euroopan Komissioon on arvostanut Metsäsektorin Teknologiayhteisön toimintaa ja haluttuja asioita on saatu liikkeelle.

"Tärkeintä on seuraavaksi hyödyntää tehty työ. Metsäklusterin yritysten pitää tehdä yhdessä tutkimuslaitosten kanssa lisää hakemuksia alalle olennaisista tutkimushankkeista. Tutkimuksen 7. Puiteohjelma on käynnistynyt 2007 ja jatkuu vuoteen 2013 saakka. Puiteohjelman tarjoama rahoitus kasvaa vuosi vuodelta", painottaa tutkimus- ja kehityskoordinaattori Markku Lehtonen Metsäteollisuus ry:stä.

Metsäsektori on onnistunut saamaan puiteohjelmarahoitusta huomattavan hyvin muihin aloihin verrattuna. Rahoitetut hankkeet ovat olleet sisällöltään hyvin vaihtelevia: mm. biopolttoaine- ja biojalostamohankkeita, puun hankinnan tutkimusta, paperin valmistuksen teknologiaa ja kehittämistä ja puumateriaalitieteitä. Tutkimuksen, edellinen,  kuudes puiteohjelma (2002-2006) rahoitti metsäklusterin 35 projektia 120 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja

Markku Lehtonen, Tutkimus- ja kehityskoordinaattori,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6628
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi