Metsäklusteri Oy:n tutkimussalkussa painottuvat uudet tuotteet ja teknologiat, biojalostamot sekä asiakasratkaisut

Tiedotteet |

Vuonna 2007 Suomen ensimmäisenä strategisen huippuosaamisen keskittymänä toimintansa aloittaneen Metsäklusteri Oy:n ensimmäisistä tutkimusohjelmista on saatu hyviä tuloksia.

Työ jatkuu käynnissä olevissa ohjelmissa, joita ovat älykkäät ja resursseja säästävät tuotantoteknologiat, tulevaisuuden biojalostamo, tulevaisuuden asiakasratkaisut sekä syksyn alussa käynnistyneet tehokkaat verkostot kohti uusia tuotteita ja prosesseja sekä arvoa intensiivisestä ja tehokasta kuidun tuotannosta –ohjelmat.

Tavoitteena uudenlaiset kuitupohjaiset tuotteet ja kotimaisen puuraaka-aineen käyttöarvon kasvattaminen

”Ensimmäisenä käyntiin lähteneen EffTech (Älykkäät ja resursseja säästävät tuotantoteknologiat) -tutkimusohjelman tuloksena otettiin syyskuussa VTT:llä Jyväskylässä käyttöön uusi paperinvalmistuksen tutkimusympäristö. Se on luotu uusien kuitupohjaisten tuotteiden ja niiden tuotantoprosessien kehittämiseen," sanoo Metsäklusteri Oy:n toimitusjohtaja Christine Hagström-Näsi.

"Tutkimusympäristössä on helppo kehittää esimerkiksi sopivia raaka-aine- ja kemikaalikonsepteja sekä parantaa nykyisten prosessien energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Myös Pk-yritykset hyötyvät tutkimusympäristön toimintamallista, sillä ne voivat aktiivisesti osallistua suuryritysten kanssa tehtävään tutkimus- ja kehitystoimintaan.”

Lisäksi ohjelman pohjalta Metsäklusteri Oy käynnisti alkusyksystä kaksi uutta tutkimusohjelmaa niukkaresurssisten tuotantoteknologioiden alueella. Ohjelmien laajuus seuraavalla kolmivuotiskaudella on 26 miljoonaa euroa ja niissä on mukana laaja joukko metsäklusteriyrityksiä ja alan johtavia tutkimuslaitoksia.
 
Arvoa intensiivisestä ja tehokkaasta kuidun tuotannosta (EffFibre) -ohjelmassa keskitytään kotimaisen puuraaka-aineen kilpailukyvyn ja laadun parantamiseen sekä radikaalisti uudenlaisen kemiallisen massan tuotantoteknologian kehittämiseen.

Tehokkaat verkostot ja prosessit (EffNet)-ohjelmassa keskitytään radikaalisti uudenlaisen energia- ja resurssitehokkaan tuotantoteknologian kehittämiseen rainamaisille tuotteille sekä uusien nanoselluloosaan pohjautuvien tuotantokonseptien ja uusien tuotteiden suunnitteluun.

Tulevaisuuden asiakasratkaisuja yhdistämällä teknologia liiketoiminnan kehitykseen

“Tulevaisuuden asiakasratkaisut –ohjelma yhdistää teknologiaa liiketoiminnan kehitykseen. Puolitoistavuotisen ohjelman tavoitteena on tunnistaa metsäklusterin uusia kasvumahdollisuuksia nykyisen liiketoiminnan ulkopuolella. RAMI-projektin (Radical market innovations) ensimmäisessä vaiheessa seitsemän tutkijatiimiä Aalto-yliopistosta, Helsingin yliopistosta, Tukholman kauppakorkeakoulusta ja VTT:ltä kartoittivat muun muassa kehitysmaiden kuluttajien tarpeita, pakkauksiin liittyviä arvoverkostoja, metsäklusterin kaupallistamisosaamista ja nuorten mediakäyttäytymistä,” sanoo Hagström-Näsi.

”Kesän aikana eri alojen osaajat löivät päänsä yhteen avoimen innovaation hengessä ja lähtivät kehittämään tutkimustuloksista kaupallistettavia innovaatioita Nyt meillä on koossa 147 alustavaa liiketoimintaideaa, joita tämän syksyn aikana työstetään eteenpäin muutamaksi laajemmaksi jatkohankkeeksi."
 
"Lisäksi pohdimme, miten ne ideat, jotka eivät ole omistajiimme välittömässä intressissä, viedään eteenpäin sellaisille olemassa oleville tai uusille yrityksille, jotka voivat jalostaa niistä liiketoimintaa. Toivottavasti voimme loppuvuodesta kertoa seuraavan vaiheen tuloksena uusista yrityskohtaisista tai yhdessä edistettävistä kehityshankkeista”, kertoo Hagström-Näsi.

Tulevaisuuden biojalostamo -ohjelmassa kehitetään uusia materiaaleja puusta ja puukuiduista

Tulevaisuuden biojalostamo-ohjelmassa kehitetään uusia materiaaleja puusta ja puukuiduista sekä menetelmiä näiden materiaalien valmistamiseksi. Puun fraktioinnin alueella on saatu lupaavia tuloksia, ja kehitettyä uutta tekniikkaa ollaan patentoimassa. Ohjelman puitteissa on myös tehty uudenlaista yhteistyötä. Kemistit, biokemistit ja lääketieteen tutkijat ovat yhdessä löytäneet puusta lupaavia lääkkeiden lähtöaineiksi sopivia ainesosia.

Keväällä 2009 käynnistynyt ohjelma siirtyy ensi keväänä uuteen vaiheeseen. Pitkäjänteistä tutkimusta jatketaan edelleen, mutta sen lisäksi lupaavimmat tulokset viedään eteenpäin uusissa, koko arvoverkostoa kokoavissa hankkeissa. Tähän mennessä tällaisia arvoverkostoja on tunnistettu kolme: uudet selluloosapohjaiset tuotteet, hydroksihappojen jalostaminen uusiksi tuotteiksi ja puutuotteiden luonnonmukainen suojaus.

Metsäklusteri Oy:n käynnissä olevat tutkimusohjelmat ovat:
• Älykkäät ja resursseja säästävät tuotantoteknologiat
• tehokkaat verkostot kohti uusia tuotteita ja prosesseja,
• arvoa intensiivisestä ja tehokasta kuidun tuotannosta, 
• tulevaisuuden biojalostamo sekä
• tulevaisuuden asiakasratkaisut.

Metsäklusteri Oy:n tutkimussalkku on vuositasolla runsaat 20 miljoonaa euroa. Tutkimusohjelmillaan Metsäklusteri Oy toteuttaa Suomen metsäklusterin yhteistä tutkimusstrategiaa. Nykyisen tutkimussalkun lähtökohta on ollut vuonna 2006 julkaista strategia, joka on nyt päivitetty.

Lisätietoja:

Christine Hagström-Näsi, toimitusjohtaja, Metsäklusteri Oy, puh. 050 3222401

Lars Gädda, tutkimusjohtaja, Metsäklusteri Oy, puh. 050 3222471