Metsäklusteri kestävän kehityksen edelläkävijänä Euroopassa – Komissaari Verheugenin energia- ja ilmastoaloite on erittäin tervetullut

Tiedotteet |

Suomen metsäteollisuus pitää tervetulleena komissaari Verheugenin aloitetta sovittaa yhteen kestävää kehitystä, kilpailukykyä ja energiaturvallisuutta koskevat politiikat. Komissaari Verheugenin mukaan Eurooppa voi olla globaali johtaja ilmastopolitiikassa, mutta liian nopea eteneminen voi heikentää Euroopan taloutta ilman että maailman ympäristön tila oleellisesti paranee.

EU:n kasvihuonekaasujen pitkän tähtäyksen päästötavoitteen tulisi vuoteen 2020 mennessä olla realistinen ja tavoite tulisi korkeintaan asettaa 15 prosenttiin. Muutoin kustannukset ylittävät päästöjen vähentämisestä saadut hyödyt. Euroopan tulee luoda erityiset puitteet kansainvälisen kilpailun kohtaavalle energiavaltaiselle teollisuudelle. EU:n kilpailukyky ja globaali ympäristö kärsivät, jos politiikat kannustavat energiavaltaista teollisuutta siirtymään muille alueille. Komissaari peräänkuuluttaa tehokkaita kansainvälisiä ja eurooppalaisia keinoja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi edullisimmalla tavalla sekä toimia innovaatioiden edistämiseksi.

EU:n komission varapuheenjohtaja Günther Verheugen toi esille näkemyksiään EU:n visioista kilpailukykyisestä ja kestävästä metsäklusterista Euroopassa Suomen metsäteollisuuden järjestämässä Suomen puheenjohtajuuskauteen liittyvässä konferenssissa Brysselissä.

Innovaatio- ja uudistumiskyky ratkaisevat Euroopan menestyksen

"Euroopan menestys globaalissa kilpailussa riippuu suuresti metsäteollisuutemme ketteryydestä reagoida uusiin haasteisiin ja kyvystä panostaa innovaatioihin", sanoi UPM-Kymmenen toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

"Osaaminen ja teknologia ovat yhä merkittävämpiä Euroopan metsäteollisuuden kilpailukyvylle. Erityisesti uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö on erinomainen esimerkki Euroopan todellisista mahdollisuuksista olla kehityksen keihäänkärkenä", Pesonen jatkoi.

Euroopan on löydettävä ratkaisut luonnonvarojensa kestävään käyttöön, kansalaisten kasvavaan hyvinvointiin ja ilmastonmuutoksen jarruttamiseen. Pääministeri Matti Vanhasen avauspuheenvuorossa korostettiin, että Euroopan metsillä ja metsäklusterilla on hyvät edellytykset vastata näihin haasteisiin.

Metsäteollisuudella on paljon tarjottavaa Euroopalle

Metsäteollisuus on mukana edistämässä kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja energiakysymykseen. Metsäteollisuus tuottaakin suurimman osan Euroopan bioenergiasta. Kasvavien metsävarojensa ansiosta Euroopalla on ainutlaatuinen mahdollisuus lisätä biopolttoaineiden ja biokemikaalien tuotantoa.

Uusiin tuotteisiin ja tuotantoteknologioihin käytetään yhä enemmän informaatio-, bio- ja nanoteknologiaa. Nämä mahdollistavat radikaalejakin innovaatioita ja täysin uudenlaisia ratkaisuja kuluttajille. Älypakkaukset, hybridimedia, komposiitit ja useat konkreettiset esimerkit osoittavat, että perinteinenkin teollisuus voi muuntua ja luoda uusia liiketoimintoja.

Puun saatavuus kilpailukykyiseen hintaan on luonnollisesti elinehto metsäteollisuudelle. Euroopan metsävarat lisääntyvät, mutta tärkeintä on saada nykyiset metsävarat kestävällä tavalla tehokkaammin käyttöön. Tarvitaan myös toimenpiteitä metsäbiomassan kasvun lisäämiseksi.

Metsäteollisuus tarjoaa työtä ja hyvinvointia noin neljälle miljoonalle ihmiselle erityisesti Euroopan haja-asutusalueilla. Lisäksi Euroopassa on 16 miljoonaa metsänomistajaa, jotka huolehtivat metsistään ja tuottavat kestävästi puuraaka-ainetta.

Lisätietoja:

Anne Brunila, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, p. (09) 132 61