Metsähallituksen organisaatiouudistuksessa on tärkeää varmistaa puukaupan jatkuvuus

Tiedotteet |

Metsähallituksen puuraaka-ainetoimitukset vakauttavat ja tasaavat puukaupan suhdanteita.

"Tämä on erittäin tärkeää etenkin Pohjois- ja Itä-Suomen sahateollisuudelle, jonka toiminta riippuu ratkaisevasti Metsähallituksen puutoimituksista esimerkiksi juuri nyt," sanoo metsä- ja infrastruktuurijohtaja Anders Portin Metsäteollisuus ry:stä. "Metsäteollisuuden puuhuoltoa ei saa vaarantaa hallinnollisella uudistuksella."

 

On erittäin tärkeää, että valtion maista ja vesistä vastaava organisaatio toimii myös tulevaisuudessa joustavasti ja tehokkaasti nykyisen liikelaitoksen tapaan sekä samoin oikeuksin ja velvoittein. Metsähallituksen on voitava hoitaa sekä valtion talousmetsien puukauppa että luonnonsuojeluun ja virkistysmetsiin liittyvät asiat.

 

Metsähallituksen tuloksellisella ja samalla ympäristöarvot huomioon ottavalla toiminnalla on kyetty lisäämään valtion metsien kasvua ja puunkorjuumääriä. Luonnonsuojelun ja metsätalouden jakaminen eri organisaatioihin loisi keinotekoisia hallinnollisia rajoja, jolloin menetettäisiin synergiaetuja sekä hukattaisiin resursseja. Ison hallintoviraston perustaminen olisi askel taaksepäin. Metsien taloudellinen käyttö sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset turvataan parhaiten samassa tehokkaassa organisaatiossa. Metsäteollisuus ostaa valtion metsistä noin 10 prosenttia käyttämästään puusta.

 

Metsäteollisuuden, aluetalouden ja työllisyyden lisäksi Metsähallituksen hallinnoimilla talousmetsillä on merkittäviä virkistysarvoja. Luonnonvarojen käytön suunnittelu on säilytettävä kokonaisuutena, koska Metsähallituksessa yhdistyy tehokkaasti metsätaloudellinen ja ekologinen huippuosaaminen. Ei ole perusteltua muodostaa päällekkäisiä ja keskenään kilpailevia organisaatioita.

 

Metsähallituksen organisaatiouudistus liittyy liikelaitosten hallinnolliseen uudistukseen. On esitetty, että Metsähallituksen toiminnat eriytettäisiin ns. erityisyhtiöön ja toisaalta valtion virastoon, joka hoitaisi valtion maiden ja vesien tasehallinnan lisäksi mahdollisesti monia muitakin tehtäviä.

 

Lisätietoja:

Anders Portin, metsä- ja infrastruktuurijohtaja, Metsäteollisuus ry

Puhelin: 09 132 6610

S-posti: etunimi.sukunimi@forestindustries.fi