Metsähallinnon organisaatiomuutos pitää viedä läpi yhtenä kokonaisuutena

Tiedotteet |

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistelussa oleva metsäalan organisaatiouudistus on vietävä läpi yhtenä kokonaisuutena.

Mikäli lähtökohdaksi otetaan nykyorganisaatioiden läpikäynti yksitellen ilman kokonaisuutta, lopputulos ei lisää metsäalan palvelumarkkinoiden avointa kilpailua.

"Metsäalan hallinnointi- ja edistämisorganisaatioiden roolit, työnjako ja rahoitus on selkeytettävä. Tavoitteena tulee olla avoin kilpailu metsäpalvelujen markkinoilla. Tämä merkitsee kilpailua vääristävien tukien ja veroluonteisten metsänhoitomaksujen poistamista. Myös valtion varoilla kerättävien metsävaratietojen avaaminen tasapuolisesti kaikille toimijoille markkinoilla antaisi metsänomistajille todelliset mahdollisuudet kilpailuttaa toimijoita ja parantaa metsätalouden kannattavuutta", sanoo Metsäteollisuus ry:n metsä- ja infrastruktuuriasioista vastaava Anders Portin.

Samoilla palvelumarkkinoilla toimivien metsäkeskusten, Tapion sekä metsänhoitoyhdistysten tulee muodostaa selkeä kokonaisuus. Näiden hoitamat viranomaistehtävät, edunvalvonta ja liiketoiminta on selkeämmin erotettava toisistaan.

"Sirpaleinen käsittely voi johtaa kahteen tai jopa kolmeen rinnakkaiseen organisaatioon, jotka samanaikaisesti toimivat sekä julkisella rahalla (valtionapu tai metsänhoitomaksu) että harjoittavat liiketoimintaa. Tämä ratkaisu ei olisi kestävä ja organisaatioiden rooliin jouduttaisiin palamaan nopealla aikataululla", sanoo Portin.

Maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa toimivien metsäkeskusten tulisi jatkossa vastata viranomaistehtävistä ja metsätalouden edistämisestä. Tällöin metsänhoitoyhdistykset voivat keskittyä metsänomistajien edunvalvontaan ja liiketoimintaan, mitä ei kuitenkaan pidä enää jatkossa rahoittaa veroluonteisella tuella, pakollisella metsänhoitomaksulla. Avoimille markkinoille syntyy tilaa palveluyrittäjyydelle, kun metsänhoitoyhdistykset ja muut palveluntarjoajat toimivat samoista lähtökohdista.

Metsänhoitoyhdistysten moninaiset roolit edelleen käymättä läpi

Ministeriön asettamassa työryhmässä keskustellaan parhaillaan metsäkeskusten ja Tapion roolista ja liiketoiminnan erottamisesta valtionaputehtävistä. Metsänhoitoyhdistysten toimintaa ei ole vielä työryhmässä käsitelty, vaikka työn on määrä valmistua toukokuun loppuun mennessä. 

Toimintamalli, jossa metsänhoitoyhdistykset perivät pakollista metsänhoitomaksua ja kilpailevat samaan aikaan vapailla markkinoilla toimivien yritysten kanssa, on kestämätön.  Metsänhoitoyhdistysten roolia tulee selkeyttää siten, että ne toimivat metsänomistajien etujärjestöinä vapaaehtoisen jäsenmaksun ja oman liiketoimintansa turvin. 

Lisätietoja antaa:
Anders Portin, johtaja, metsä- ja infrastruktuuri, Metsäteollisuus ry, puh. 040 – 586 6179