Metsähakkeen käytön kolminkertaistaminen edellyttää tehokkaita toimia

Tiedotteet |

Suomi voi toteuttaa merkittävän osan uusiutuvan energian lisäystavoitteista lisäämällä hakkuutähteiden käyttöä. Metsähakkeen käyttö voidaan jopa kolminkertaistaa. Tavoite edellyttää käyttöön kannustavaa poliittista ohjausta.

Suomessa käytetyt uusiutuvan energian käyttöä edistävät keinot ovat olleet kustannustehokkaita ja toimivia. Ne ovat osaltaan lisänneet hakkuutähteiden energiakäyttöä mutta eivät ole vääristäneet esimerkiksi puuraaka-aineen markkinoita. Suomessa tuotettavan bioenergian määrää voidaan parhaiten lisätä kannustamalla aktiiviseen metsänhoitoon ja edistämällä puun markkinoille tuloa, jolloin myös hakkuutähteiden hyödyntämismahdollisuudet paranevat.


Hakkuutähteiden käytön tehokas lisääminen edellyttää sopivia seospolttoaineita. Turve on tasalaatuinen polttoaine, joka sopii polttoaineeksi metsähakkeen rinnalle. Turve tarjoaa myös merkittävän kotimaisen energiaresurssin, jonka avulla voidaan vähentää riippuvuutta tuontienergiasta.

Kansallisen politiikan avulla olisi Suomessa jatkossakin mahdollistettava turvemaiden nykyisenkaltainen kestävä käyttö. Metsäojitetuilta soilta ja suopelloilta kerättävän turpeen hyödyntäminen vähentäisi riskiä ohjata jalostuskelpoista puuraaka-ainetta energian tuotantoon. Metsäteollisuudella on pulaa raaka-aineesta, missä tilanteessa kaiken raaka-ainepuun suuntaaminen jalostukseen on entistä tärkeämpää.