Metsäalan työntekijöille neuvotteluratkaisu

Tiedotteet |

Työntekijöitä edustava Puu- ja erityisalojen liitto ja työnantajia edustavat Metsähallitus, Yksityismetsätalouden Työnantajat ry sekä Maaseudun Työnantajaliitto ovat päässeet neuvottelutulokseen metsäalan työehtosopimuksesta.

Metsäteollisuus ry ei ole mukana neuvottelutuloksessa. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset noudattavat metsäalan työehtosopimusta alan yleissitovana työehtosopimuksena. Uusi sopimuskausi on 16.9.2011 – 31.10.2012. Työehtosopimuksen piiriin kuuluu pääasiassa metsureita.

Lisätietoja antaa:
Jari Forss, varatoimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 4440, 040 570 7652