Metsäalan toimijat vetoavat Helsingin yliopiston professuurien puolesta

Tiedotteet |

Metsävarojen kestävä käyttö tarjoaa Suomelle kasvavan hyvinvoinnin lähteen. Uusien osaajien kouluttamista ja uuden tiedon tuottamista ei saa katkaista säästöpaineiden keskellä. Yliopiston resurssit biotalouden koulutukseen ja tutkimukseen on turvattava

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan avoinna olevia professorin virkoja on jäämässä täyttämättä säästöpaineiden takia. Tämä tapahtuu pahimpaan mahdolliseen aikaan, kun biotalouden kasvun vauhdittamiseen tarvitaan uutta osaamista, innovaatioita ja uusia toimintamalleja. Yleinen teknologian kehitys ja digitalisaatio avaavat koko ajan uusia mahdollisuuksia metsäalalle ja ne on pystyttävä hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Metsäalan monipuolinen yliopistotasoinen opetus on keskeinen kehityksen mahdollistaja.

”Esimerkiksi metsäteknologian professorin viran täyttöprosessi on pystyttävä viemään loppuun viipymättä. Prosessi on kestänyt jo useita vuosia, mikä on alan toimijoiden ja opetuksen näkökulmasta kestämätön tilanne”, sanoo kotimaan metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä Metsäteollisuus ry:stä.

Biotalouden edistäminen on nostettu maan hallitusohjelmassa keskeiseksi tavoitteeksi. Konkreettisena tavoitteena on nostaa kotimaisen puun käyttöä 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa eli huomattavasti nykyistä korkeammalle tasolle. Tavoite tukee erinomaisesti käynnissä olevia metsäteollisuuden investointihankkeita ja puun tarpeen kasvua. Hallitus hakee metsävarojen kasvavasta käytöstä ratkaisuja myös uusiutuvan energian lisäämiseen ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Tutkimus- ja koulutusresurssien väheneminen huolestuttaa laajasti metsäalan toimijoita

Professuurien täyttämisen tärkeyttä korostaa yhteisen vetoomuksen allekirjoittaneiden tahojen poikkeuksellisen laaja pohja. Vetoomuksen ovat esittäneet Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Sahateollisuus ry, Koneyrittäjien liitto ry, Puutuoteteollisuus ry, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Metsäteho Oy, Bioenergia ry, Metsähallitus Metsätalous Oy, John Deere Forestry Oy, Metsänhoitajaliitto ry, Komatsu Forest Oy, Metsäkoulutus ry, Ponsse Oyj, Teollisuuden metsänhoitajat ry, Energiateollisuus ry ja Suomen metsäkeskus.

”Toivomme Helsingin yliopiston näkevän metsiin perustuvan biotalouden osaamiseen ja kasvuun panostamisen yhtä tärkeänä kuin me toimijatkin sen näemme. Nykyisessä biotalouden voimakkaan kasvun vaiheessa meillä ei ole varaa jättää käyttämättä esimerkiksi metsäteknologian professuurin kaltaista resurssia”, toteaa Väkevä.

Lisätietoja:

Jouni Väkevä, kotimaan metsäasioiden päällikkö, puh. 040 530 7164