Metsäalan strategisella ohjelmalla lisää elinvoimaa metsäteollisuuteen

Tiedotteet |

Hallitusohjelmaan kirjattu uusi metsäalan strateginen ohjelma (MSO) käynnistettiin marraskuun alussa. Sen tavoitteena on vahvistaa metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä ja löytää uutta liiketoimintaa toimialalle.

Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteena on metsäteollisuuden jalostusasteen nostaminen, perusmetsäteollisuuden toimintojen vahvistaminen, puun käytön ja puurakentamisen lisääminen sekä uuden yritystoiminnan luominen uusien innovaatioiden ja tuotteiden kautta. Lisäksi tavoitteena on lisätä puunkäyttöä sekä poistaa metsä- ja energiateollisuuden puunhankinnan pullonkaulat.

Metsäteollisuustuotteiden vientiä kasvatetaan merkittävästi

Metsäteollisuuden menestymiseen tulevaisuudessa vaikuttavat monet toimintaympäristön tekijät. Kotimaisilla päätöksillä voidaan merkittävästi vaikuttaa siihen, miten suomalainen metsäteollisuus menestyy nyt ja tulevaisuudessa. Ohjelman yhtenä tavoitteena on nostaa metsäteollisuustuotteiden viennin arvo 11 miljardista 13 miljardiin euroon ja puutuotejalosteiden vienti 0,5 miljardista yhteen miljardiin vuoteen 2015 mennessä. On tärkeää, että ohjelma tuottaa konkreettisia toimenpiteitä, joilla ala saadaan entistä vahvempaan nousuun.

Puurakentaminen vahvaan kasvuun

Ohjelman mukaan puurakentamista on tarkoitus lisätä nykyisestä. Puukerrostalojen markkinaosuuden kasvattaminen linjataan vuoteen 2015 mennessä yhdestä prosentista 10 prosenttiin. Esimerkiksi julkisin varoin tuetussa rakentamisessa olisi valtion toimittava suunnannäyttäjänä puukerrostalojen rakentamisessa.

Metsäalan strateginen ohjelma jatkuu syksyyn 2015 saakka.

Lisätietoja antaa:
Antro Säilä, Metsäteollisuus ry, liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja, p. (09) 132 6633