Metsäalan asiantuntijoille työehtosopimus

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry ja METO – Metsäalan asiantuntijat ry ovat solmineet uuden työehtosopimuksen.

Huhtikuun 2014 loppuun asti voimassa oleva työehtosopimus sisältää raamisopimuksen mukaisesti 1,6 prosentin yleiskorotuksen ja 0,8 prosentin paikallisen erän vuodelle 2012. Lisäksi vuonna 2012 maksetaan 150 euron suuruinen kertaerä. Vuonna 2013 palkkoja korotetaan 0,65 prosentin yleiskorotuksella ja 0,3 prosentin paikallisella erällä. Lisäksi sovittiin palkkausjärjestelmän uudistamistyöryhmän perustamisesta.

Metsäalan asiantuntijoita koskevan työehtosopimuksen piirissä on noin 1 400 toimihenkilöä, jotka työskentelevät erityisesti puunhankinnan ja metsänhoidon tehtävissä.

Lisätietoja antaa:
Jari Forss, varatoimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. (09) 132 4440