Metsäala tarvitsee lisää työvoimaa – alan koulutusta uudistettava

Tiedotteet |

Metsäteollisuudessa on jo nyt pulaa muun muassa metsäkoneiden ja puutavara-autojen kuljettajista, ja uusien investointien edetessä ammattitaitoisen työvoiman tarve kasvaa entisestään. Lisäksi kolmannes alan työvoimasta eläköityy seuraavan 10 vuoden aikana.

”Metsäteollisuuden viimeaikaiset investointipäätökset ovat osoitus alan voimakkaasta halusta uusiutua, kasvaa ja vahvistaa asemaansa biotalousmarkkinoilla”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jari Forss. ”Vain menestyvä ja kilpailukykyinen teollisuus pystyy rahoittamaan uuden liiketoiminnan kehittämistä. Edellytyksenä menestykselle ovat koulutetut, osaavat työntekijät, ja siksi alan koulutus on turvattava”, Forss jatkaa.

Taloustilanne on heikentänyt niin metsäteollisuuden kuin muidenkin teollisuudenalojen työnantajamielikuvaa. Heikko vetovoima nuorten keskuudessa on johtanut alan koulutusohjelmien lakkautuksiin. Kevään yhteishaussa kaikkien metsäalan toisen asteen koulutusohjelmien hakijamäärät laskivat. Metsäalan koulutusohjelmiin tarvittaisiin pikaisesti lisää uusia opiskelijoita, sillä alalla on hyvät tulevaisuudennäkymät ja tarvetta osaavalle työvoimalle.

Investoinnit lisäävät puun käyttöä ja luovat uusia työpaikkoja

Viime aikoina alalle suunnitellut investoinnit lisäävät toteutuessaan suomalaisen puun käyttöä huomattavasti, jopa 10 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Merkittävä osa investointien tuomista uusista työpaikoista syntyy puuraaka-aineen hankintaketjuun eli puun korjuuseen ja kuljetukseen. Lisäksi metsäteollisuus työllistää myös monien muiden eri koulutusalojen osaajia.

Tällä hetkellä valmistuu noin 400 uutta kuljettajaa vuosittain, mikä ei riitä työelämän tarpeisiin. Metsäteho Oy:n laskelmien mukaan ilmoitettujen investointien toteutuminen, ennustettu puun energiakäytön kasvu ja työvoiman eläköityminen nostavat uuden työvoiman tarpeen lähivuosina noin 1300 henkeen vuodessa. Uusia metsäkoneenkuljettajia tarvitaan 800 ja puutavara-autonkuljettajia 500.

Metsäalan kuljettajakoulutus kaipaa pikaista uudistusta

Toisen asteen koulutuksessa on käynnissä koulutuksen rakenteellinen uudistaminen. Ottaen huomioon metsäteollisuuden investointisuunnitelmat on metsäalan kuljettajakoulutusta uudistettava välittömästi. Metsäteho Oy:n resurssitarvelaskelmat sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta keväällä 2013 tehty kuljettajakoulutuksen uudistusesitys tarjoavat hyvän perustan uudistukselle. Metsäalan kuljettajakoulutus on pitkäjänteistä ja biotalouden kehittämisen näkökulmasta strategista toimintaa, jonka resurssit on turvattava.

Myös tuotantolaitosten osaavan työvoiman saanti on varmistettava, sillä kolmasosa alan nykyisestä työvoimasta eläköityy seuraavan 10 vuoden aikana. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen rakenteellisen uudistamisen aikana on pidettävä huoli, että prosessiteollisuuden ja puualan perustutkintoja tullaan jatkossakin tarjoamaan merkittävillä tuotantolaitosalueilla ympäri Suomen.

Lisätietoja:
Anne Kettunen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 833 2288