Metsä puhuu -nuorisokampanja käynnistyi: Keskustelussa metsäteollisuuden toimintaympäristön turvaaminen ja puurakentaminen

Tiedotteet |

Metsä puhuu -tulevaisuushankkeen nuorisokampanja avattiin vaalipaneelilla metsien sosiaalisesta ja taloudellisesta merkityksestä suomalaisille. Suomen metsäyhdistyksen koordinoima Metsä puhuu -hanke on suunnattu erityisesti nuorille.

"Metsien käyttö pelastaa maailman" – ja Suomen

Metsäteollisuuden tilasta ja tulevaisuudesta keskusteltiin vilkkaasti keskiviikkona 9.2. kahdeksan eduskuntapuolueen edustajan voimin. Keskustelun herättäjänä oli Pellervon taloustutkimuksen (PTT) julkaisema tutkimus metsäsektorin taloudellisesta ja sosiaalisesta merkityksestä suomalaisille.

PTT:n tutkimuksen tulokset tukevat hyvin Metsä puhuu -hankkeen iskulausetta "Metsien käyttö pelastaa maailman" – sekä Suomen.

Metsätalous ja metsäteollisuus ovat Suomelle tärkeitä myös tulevaisuudessa sekä taloudellisen että sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Metsien käytön kannalta on oleellista käydä keskustelua siitä, millä edellytyksillä strategista luonnonvaraamme, puuta, voidaan maassamme hyödyntää. Lähivuosien oleellisin haaste Suomessa tulee olemaan taloudellisen kasvun aikaansaaminen julkisen talouden tasapainottamisen kanssa.

Kaiken takana energia ja verotus

Vaalipaneelin kahdeksan eduskuntapuolueen edustajaa kertoivat, millaisin poliittisin päätöksin he turvaisivat metsäteollisuuden toimintaympäristöä Suomessa.

Keskustelussa korostui kohtuuhintaisen energian saatavuuden merkitys. Joidenkin panelistien mielestä energiavero- ja jäteveroratkaisuista ei myöskään saa tulla liian suuria rasitteita tai investointien esteitä metsäteollisuudelle. Teollisuuden verotaakkaa tulisi jopa huojentaa. Myös yhteisöveron keventämistä ehdotettiin. Toimivan infrastruktuurin merkitys metsäteollisuudelle muistettiin myös.

Puurakentaminen ympäristöystävällisin vaihtoehto

Vaalipaneelissa käytiin vilkasta keskustelua myös metsätilojen pirstoutumisesta ja puurakentamisesta. Keskustelijat olivat melko yksimielisiä siitä, että puu on ympäristön kannalta ylivoimaisesti paras rakennusmateriaali. Näkemykset olivat yhteneväisiä myös siitä, että Suomessa voitaisiin lisätä runsaasti puukerrostalojen rakentamista ja julkisia rakennushankkeita.

Metsä puhuu nuorille

Suomen metsäyhdistyksen koordinoima Metsä puhuu -hanke on suunnattu erityisesti nuorille. Sen tavoitteena on herättää nuorten kiinnostusta metsäalaa kohtaan tulevaisuuden turvaajana sekä heille itselleen että maailmalle. Nuorison tavoittamiseksi ja keskustelun välineenä hankkeeseen on valjastettu sosiaalista median kanavia, kuten Facebookia, YouTubea ja Twitteriä sekä nuorten itse tuottamaa materiaalia.

Metsä puhuu -tukevaisuushanke juhlistaa Suomessa YK:n julistamaa Metsien vuotta 2011. Metsien vuoden teema on Metsä ihmisille – Forests for People. Metsäteollisuus tukee Metsä puhuu -hankketta. 

Tilaisuuden ja vaalipaneelin voi katsoa kokonaisuudessaan Metsä puhuu -hankkeen sivuilla tämän linkin kautta.