Menestyvä Suomi ja kehittyvä metsäteollisuus otettava energiapolitiikan lähtökohdaksi

Tiedotteet |

Ilmasto- ja energiapolitiikan näkökulmasta hiiltä sitovan, uudistuvaan luonnonvaraan perustuvan ja uusiutuvaa energiaa tuottavan metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä on kaikin keinoin edistettävä.

Puhtaasti tuotetun sähkön tarjonnan lisääminen vahvistaa teollisuuden toimintaedellytyksiä. Kun saatavissa on hinnaltaan kilpailukykyistä ja ympäristöystävällistä sähköä, metsäteollisuus voi investoida Suomeen.  

IImastonmuutoksen kannalta ydinkysymys on sähkön tuotantomuodon puhtaus eikä tuotetun sähkön määrä tai käytön kasvu. Puhtaasti tuotetun sähkön tarjonnan lisääminen ei lisää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.  

”Suomeen tarvitaan enemmän puhdasta energiantuotantoa kilpailukykyiseen hintaan. Muun muassa tuulivoimalle, biokaasusähkölle ja puuenergialle on ehdotettu mittavia tukiaisia. Rahankeruu on ehdotettu toteutettavaksi lisäverolla eli syöttötariffilla. Tämä tarkoittaa, että Suomen bioenergiaveturina toimiva metsäteollisuus joutuu maksamaan sähkönkulutukseensa suhteutettuna 30 prosenttia tästä huomattavan suuresta lisäverosta. Tämä yhtälö ei toimi", totesi energiajohtaja Stefan Sundman Jyväskylässä 28. elokuuta Finbion järjestämässä konferenssissa. 

Metsäteollisuus tuottaa 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Pelkästään 2000-luvulla ala on investoinut yli miljardi euroa bioenergian tuotantoon. Lisäverojen langettaminen heikentäisi oleellisesti metsäteollisuuden mahdollisuuksia investoida tulevaisuudessa uusiutuvan energian hankkeisiin.

 ”Tämä olisi valtava takaisku Suomen uusiutuvan energian lisäystavoitteille, sillä metsäteollisuuden omat biovoimainvestoinnit ovat maamme kustannustehokkaimpia. Menestyvän metsäteollisuuden avulla Suomi voi toteuttaa merkittävän osan uusiutuvan energian lisäystavoitteista lisäämällä hakkuutähteiden käyttöä ja tehostamalla teollisuuden sivutuotteiden käyttöä uuden teknologian avulla", muistutti Sundman.

Puuraaka-aineen ja energian saatavuus ovat elinehto metsäteollisuuden tuotannolle ja investoinneille

Kansantalouden kannalta kotimainen puupotentiaali pitää hyödyntää täysimääräisesti jalostukseen ja lisäarvon tuottamiseen teollisuudessa. Uusiutuvasta luonnonvarasta valmistetut ja hiiltä sitovat ja hiilineutraalit tuotteet ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä.

”Kansallisessa ilmasto- ja energiapolitiikassa on huomioitava, että metsäteollisuuden paikallisia kustannusnousuja, kuten lisäveroja ei ole mahdollista siirtää tuotteiden loppuhintoihin. Alan tuotteiden hinta muodostuu globaalissa kilpailussa. Tulevat energia- ja ilmastopoliittiset linjaukset vaikuttavat suoraan teollisuuden toimintamahdollisuuksiin ja kehittymiseen Suomessa ja investointien sijoittumiseen globaalisti", toteaa Sundman.

Lisätietoja:

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 – 535 0501

Ahti Fagerblom, energia-asiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 040 – 820 9763