Menestystarinoita, riskinottoa ja rohkeutta

Tiedotteet |

Ilmastonmuutos ja maapallon rajalliset luonnonvarat lisäävät tarvetta kehittää niukkaresurssisia prosesseja ja puhdasta teknologiaa, kirjoittaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila kolumnissaan.

Teollisuuden kansainvälinen toimintaympäristö on heikentynyt nopeasti. Tulevaisuuden ennakointi on samalla muuttunut poikkeuksellisen vaikeaksi. Metsäteollisuus on viime vuodet käynyt läpi voimakasta rakennemuutosta, jota ohjaa markkinoiden muutos ja alan kustannuskilpailukyky.  Kansainvälisen finanssi- ja talouskriisin syveneminen on lisännyt alan haasteita. Puristuksessa ovat metsäteollisuuden lisäksi monet muutkin alat.

 

Kustannusten ohella kilpailukykyä on kyettävä parantamaan sekä asiakaslähtöisillä tuote- ja palveluinnovaatioilla että teknologiainnovaatioilla. Ilmastonmuutos ja maapallon rajalliset luonnonvarat lisäävät tarvetta kehittää niukkaresurssisia prosesseja ja puhdasta teknologiaa. Tuotteiden loppukäyttäjät edellyttävät keveämpiä, kestävämpiä ja edullisempia tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin ja kuormittavat ympäristöä nykyistä vähemmän.

 

Materiaalitehokkuus on ollut metsäteollisuuden vahvuus jo pitkään. Raaka-aineet ja sivuvirrat hyödynnetään tarkasti ja jalostusarvo maksimoidaan. Tulevaisuuden biojalostamoissa materiaalitehokkuutta voidaan edelleen kehittää, kun sellun, paperituotteiden ja bioenergian lisäksi voidaan tuottaa mm. biokemikaaleja, -muoveja ja -polttoaineita..

 

Metsäteollisuuden energiatehokkuuden jatkuva parantaminen on välttämätöntä, vaikka ala on johtava uusiutuvan energian tuottaja. Esimerkiksi Suomessa on päästy pitkälle investoimalla parhaaseen teknologiaan sekä yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon. Yritykset ovat myös olleet edelläkävijöitä puhtaan teknologian kehittämisessä ja käyttöön otossa. Vuodesta 1990 metsäteollisuuden hiilidioksidipäästöt tuotettua tonnia kohti ovat Suomessa alentuneet 40 prosenttia.

 

Tulevaisuudessa myös puhdas vesi kuuluu niukkeneviin luonnonvaroihin. Uusimalla tuotantokoneita on 15 vuodessa voitu puolittaa prosessiveden käyttö ja suunta on edelleen laskeva. Veden käytön vähentäminen alentaa samalla myös energian kulutusta. Innovaatioilla parannetaan sekä nykyisen tuotannon kustannuskilpailukykyä että luodaan uutta liiketoimintaa.

 

Metsäklusterin tiivis tutkimusyhteistyö tuotantoteknologioiden ja uusien tuotteiden kehittämiseksi on merkittävä kilpailuetu. Markkinoiden ja kysynnän muuttuessa kytkennät asiakastoimialoihin tulevat entistä tärkeämmiksi innovaatioiden lähteiksi. Vuorovaikutus eri toimialojen ja teknologioiden rajapinnoilla avaa uudenlaisia mahdollisuuksia koko metsäklusteriin, jos niihin uskalletaan tarttua. Uutta luova toiminta sisältää aina riskejä, mutta ilman riskinottoa ei menestystarinoita synny. Toisaalta painetun viestinnän ja pakkaamisen tuotteet ja palvelut sekä talous- ja hygieniatuotteet ovat jatkossakin tärkeä osa toimivaa ja kestävää yhteiskuntaa.