Auton valot viivana tiellä

Mekaanisen metsäteollisuuden uusi työehtosopimus lisää työaikajoustoja ja paikallista sopimista

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry ja Teollisuusliitto ry hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoesityksen.

Mekaanisen metsäteollisuuden työaikajärjestelmät joustavat jatkossa aiempaa enemmän. Uusi työehtosopimus mahdollistaa työajan tehokkaamman käytön juhlapyhien yhteydessä ja lisää myös mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen.

”Työaikajärjestelmien joustot parantavat kapasiteetin käytettävyyttä muuttuvissa tuotantotilanteissa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Paikallisen sopimisen merkitys korostuu erityisesti palkankorotusmallissa, josta voidaan sopia paikallisesti toisin. Tämä koskee palkankorotusten ajankohtaa, määrää sekä tapaa, jolla korotukset toteutetaan.

Sopimuksen palkkoja korottava vaikutus vastaa niin sanottua yleistä linjaa. Jos ei paikallisesti muutoin sovita, sopimuksen palkkoja korottava vaikutus vuosina 2018 ja 2019 on keskimäärin 1,6 prosenttia vuodessa.

Työehtosopimuksen hyväksyminen tarkoittaa myös työtaistelutoimista luopumista. Teollisuusliiton julistama ylityökielto alkoi 22.12.2017. Lisäksi ammattiliitto on ilmoittanut kahdesta seitsemän päivää kestävästä lakosta, jotka olisivat alkaneet 22.1.2018 ja 5.2.2018.

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksen piirissä on noin 10 000 työntekijää, jotka työskentelevät esimerkiksi sahoilla tai vanerin ja puuelementtien tuotannossa.

Lisätiedot: työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 503 2353