Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksesta syntyi ratkaisu

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry ja Puuliitto ovat sopineet työehtosopimuksesta, johon sisältyy lukuisia tuottavuutta parantavia muutoksia. Kaksivuotisen sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan yhteensä 7,6 prosenttia.

  

Uusi työehtosopimus nostaa yritysten kustannuksia yhteensä yli 50 miljoonalla eurolla.

Kustannusten nousun vastapainoksi Metsäteollisuus ry ja Puuliitto ovat sopineet tuottavuutta parantavista toimista, kuten joustavista työaikajärjestelyistä, joiden avulla voidaan aiempaa paremmin reagoida kysynnän muutoksiin. Uuden sopimuksen myötä mekaanisessa metsäteollisuudessa otetaan käyttöön esimerkiksi työntekijöiden työaikapankki, keskimääräinen työaika sekä vuosiloma- ja pekkaspäiväjärjestelyjä.

Metsäteollisuus ry ja Puuliitto ovat sopineet selvittävänsä sopimuskauden aikana muiden joustavien työjärjestelyjen käyttöä sekä kehittävänsä palkkausjärjestelmää.

Mekaanisen metsäteollisuuden palkkoja korotetaan 16.10.2007 alkaen 3,1 prosentin yleiskorotuksella ja 1.12.2007 alkaen 0,7 prosentin yrityskohtaisella erällä. 1.10.2008 alkaen palkkoja korotetaan 3,8 prosenttia siten, että yrityskohtainen erä on 0,9 prosenttia ja yleiskorotus 2,9 prosenttia. Sopimus on voimassa 30.9.2009 saakka.

 Yleissitovan mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksen piiriin kuuluu yhteensä noin 20 000 työntekijää, jotka työskentelevät pääosin sahoilla, levy- ja vaneritehtailla sekä taloteollisuudessa.