Mekaanisen metsäteollisuuden ja puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksista syntyi ratkaisu

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry, Puusepänteollisuus ry ja Toimihenkilöunioni TU ry ovat sopineet työehtosopimuksista, joihin sisältyy useita tuottavuutta parantavia muutoksia. Kaksivuotisen sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan yhteensä noin 7,6 prosenttia.

Kustannusten nousun vastapainoksi Metsäteollisuus ry, Puusepänteollisuus ry ja Toimihenkilöunioni TU ry ovat sopineet tuottavuutta parantavista toimista, kuten joustavista työaikajärjestelyistä, joiden avulla voidaan aiempaa paremmin reagoida kysynnän muutoksiin. Uuden sopimuksen myötä mekaanisessa metsäteollisuudessa ja puusepänteollisuudessa otetaan käyttöön esimerkiksi työaikapankki, keskimääräinen työaika sekä pekkaspäiväjärjestelyjä.

Toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.11.2007 alkaen 80 euron kuitenkin vähintään 4,0 prosentin yleiskorotuksella ja 1.10.2008 alkaen 2,4 prosentin yleiskorotuksella.

Lisäksi maksetaan työpaikkakohtaisena eränä 0,6 prosenttia vuonna 2007 ja 0,5 prosenttia vuonna 2008. Sopimus on voimassa 30.9.2009 saakka.

Mekaanisessa metsäteollisuuden toimihenkilösopimuksen piirissä työskentelee 2.700 toimihenkilöä ja puusepänteollisuuden toimihenkilösopimuksen piirissä 3.100 henkilöä.

Lisätietoja antaa:

Jari Forss, työmarkkinajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 4440

Juha Mutru, työmarkkinapäällikkö, asiamies, Puusepänteollisuus ry, puh. 09 – 132 4457

_______________________________________________

Puusepänteollisuus ry on alan etujärjestö, johon kuuluu merkittävä osa maamme huonekaluteollisuudesta sekä keittiökaluste-, tilauskaluste-, ikkuna- ja oviteollisuudesta. Puusepänteollisuus ry:llä on noin 80 jäsenyritystä, joiden palveluksessa on yhteensä noin 7 000 henkeä. Työmarkkina-asioissa Puusepänteollisuus ry toimii yhteistyössä Metsäteollisuus ry:n kanssa.