Mekaaniseen metsäteollisuuteen syntyi työehtosopimusratkaisu

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry sekä Puu- ja erityisalojen liitto ovat päässeet mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden työehtosopimusta koskevaan ratkaisuun, joka alentaa yritysten työvoimakustannuksia ja korottaa työntekijöiden palkkoja enintään 0,5 prosenttia.

Tarvittaessa yrityksissä on mahdollista sopia, ettei palkkoja koroteta tai korotuksia lykätään.

Osapuolet ovat sopineet myös työvoimakustannuksia alentavista keinoista, esimerkiksi mahdollisuudesta sopia ylityökorvausten yksinkertaistamisesta.

Lisäksi on sovittu työehtosopimuksen rakenteiden uudistamisesta sekä sisällön selkeyttämisestä.

Sopimus on voimassa 1.1.2010 alkaen 30.8.2012 saakka.

Lisätietoja:
Jari Forss, varatoimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 4440 tai 040 – 570 7652