Marraskuussa puukauppa piristyi selvästi

Tiedotteet |

Korkeamman verohuojennuksen päättyminen vuodenvaihteessa on selvästi saanut aikaan liikettä puukaupassa. Marraskuussa puun ostomäärä nousi 70 prosenttia lokakuuhun verrattuna, yhteensä 2,8 miljoonaan kuutioon.

Metsäteollisuuden puukaupat yksityismetsistä tammi-marraskuussa jäivät kuitenkin yhteensä 10,3 miljoonaan kuutioon. Ostot olivat reilun kolmanneksen eli 36 prosenttia viime vuoden vastaavana aikana ostetusta määrästä.

Mänty- ja kuusitukin tammi-marraskuun ostot jäivät hieman alle puoleen viime vuoden vastaavana aikana ostetusta määrästä. Koivutukin ostomäärä oli 73 prosenttia pienempi, mänty- ja koivukuitupuun noin 70 prosenttia ja kuusikuitupuun 68 prosenttia pienempiä kuin vuoden 2008 tammi-marraskuussa.

Hintataso säilynyt vakaana

Havutukkien kantohinnat nousivat kaksi prosenttia lokakuuhun verrattuna ja niistä maksettiin keskimäärin 47 euroa kuutiolta. Koivutukin kantohinta pysyi 36 eurossa kuutiolta. Mäntykuidun kantohinta nousi kolme prosenttia ja koivukuidun kuusi prosenttia. Mänty- ja koivukuidusta maksettiin keskimäärin 14 euroa kuutiolta. Kuusikuidun hinta säilyi 18 eurossa kuutiolta.

Havutukille ja koivukuidulle eniten kysyntää

Talouden taantumasta huolimatta puun kysyntä on selvästi tarjontaa vilkkaampaa. Puun myyntitulon veroetu puolittuu vuodenvaihteessa ja on 25 prosenttia vielä vuonna 2010 tehdyillä kaupoilla. Eniten kysyntää on havutukeilla ja koivukuitupuulla. Sahojen tukintarve ei ole vähentynyt, vaikka sahatavaran kysyntä onkin talvikaudella tyypillisesti hiljaisempaa. Energiapuuta ostetaan yhä kasvavia määriä. Pakkaskelien tulon viivästyminen lisää entisestään kesä- ja kelirikkoaikana korjattavien kohteiden kysyntää.

Lisätietoja:
Anu Islander, metsäasiantuntija,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678