Marraskuun puukauppa kävi vaisusti

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti marraskuussa 2,7 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä oli 31 prosenttia vähemmän kuin lokakuussa. Maailmanmarkkinoiden poikkeuksellisen nopea ja voimakas muutos vaikeuttaa puun tarpeen arviointia.

Tammi-marraskuun ostot ovat yhteensä 28,5 miljoonaa kuutiota, mikä on noin 10 prosenttia vähemmän kuin viiden vuoden puukaupan keskiarvo.

 

Metsäteollisuus ostaa koko ajan puuta tuleviin tarpeisiin. Tällä hetkellä etusijalla ovat leimikot, jotka voidaan korjata kesällä ja kelirikkoaikaan. Kahden leudon talven jälkeen on edelleen runsaasti korjaamatta talvikohteita, joten niiden kysyntä on rajallista.

 

Puun tarve vaihtelee alueittain, puulajeittain ja yrityskohtaisesti. Metsänomistajien kannattaa tarjota aktiivisesti puuta markkinoille. Valtion tarjoama 50 prosentin veroetu on voimassa vielä koko ensi vuoden.

 

Kuitupuun kysyntä jatkuu hyvänä

 

Tammi-marraskuussa mäntykuitupuun ostot kasvoivat edelleen 2 prosenttia viime vuodesta. Koivukuitupuun ostomäärä nousi noin 8 prosenttia. Kuusikuitupuun ostot laskivat 26 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

 

Koivutukkia ostettiin runsaat 70 prosenttia viime vuoden määrästä. Mänty- ja kuusitukin ostot jäivät noin puoleen sahateollisuuden heikon markkinatilanteen vuoksi.

 

Kantohinnat laskivat hieman

 

Kantohinnat laskivat marraskuussa 4-6 prosenttia lokakuuhun verrattuna. Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli keskimäärin 54–55 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 48 euroa kuutiolta, mänty- ja koivukuidusta keskimäärin 16–17 euroa ja kuusikuidusta 23 euroa kuutiolta.

 

Sahatavaran keskimääräiset vientihinnat ovat pudonneet jo vuoden 2005 tasolle. Havutukki sen sijaan on edelleen 16–26 prosenttia kalliimpaa kuin tuolloin, mikä on vaikeuttanut sahateollisuuden taloudellista tilannetta.

 

Lisätietoja:

Puukauppatilastot
Mäntysahatavaran ja kantohinnan hintakehitys
Kuusisahatavaran ja kantohinnan hintakehitys
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,

puh. 09 – 132 6678, 040- 729 3678