Maaliskuun puukauppa edelleen vaisua

Tiedotteet |

Metsäteollisuus sai maaliskuussa ostettua yksityismetsistä 1,3 miljoonaa kuutiota puuta eli 10 prosenttia enemmän kuin helmikuussa. Puukauppaan tarvitaan nyt vauhtia, jotta tuotanto pystytään pitämään käynnissä. Tasainen puuvirta tehtaille on elinehto.

Tammi-maaliskuun ostomäärä oli 59 prosenttia suurempi kuin vuoden 2009 vastaavana aikana, mutta vain reilut puolet pitkän aikavälin keskiarvoon verrattuna. Puukauppa on edelleen varsin vaisua kysyntään nähden. Teollisuus tarvitsee tällä hetkellä kaikkia puutavaralajeja.

Tukkien ostomäärä kasvoi 62 prosenttia ja kuitupuun 56 prosenttia viime vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna. Kuusitukin ostomäärä kasvoi eniten, 68 prosenttia.

Havutukkien kantohinnat nousivat helmikuusta 3 prosenttia ja koivutukin hinta 4 prosenttia. Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli keskimäärin 50 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 37 euroa kuutiolta.

Kuusi- ja koivukuitupuun hinnat nousivat 4 prosenttia ja mäntykuidun hinta 3 prosenttia. Mänty- ja koivukuidusta maksettiin 14 euroa ja kuusikuidusta 18 euroa kuutiolta.

Mitä enemmän puuta jalostukseen, sitä enemmän energiapuuta

Metsäenergian käyttö on viisinkertaistunut Suomessa 2000-luvulla. Määrän lisääminen edellyttää, että puuta saadaan metsistä tehtaille nykyistä enemmän. Kun puuta jalostetaan enemmän, sivutuotteena saadaan lisää myös energiapuuta. Puun jalostaminen tuotteiksi on kansantaloudellisesti moninkertaisesti järkevämpää kuin jalostukseen kelpaavan puun polttaminen.

Metsiä kannattaa hoitaa tekemällä sekä harvennus- että uudistushakkuut ajoissa. Näin metsien tuotto kasvaa ja metsätalouden kannattavuus paranee.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678