Maailman metsäteollisuusjohtajat: Metsäteollisuudella on elintärkeä rooli ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä

Tiedotteet |

Kansainvälisen metsä- ja paperiteollisuuden kattojärjestön International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA) kokouksessa Shangaissa julkistettiin 7.6.2006 raportti kestävän kehityksen edistymisestä metsäteollisuudessa "Sustanability Progress Update". Tilaisuudessa yli 70 maailman suurimpien sellu-, paperi- ja puutuoteteollisuuden sekä alan järjestöjen toimitusjohtajaa otti kantaa kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen ja energiakysymysten näkymiin.

Berliinissä pidettävässä G8 -kokouksen yhteydessä ilmastopolitiikka on noussut vahvasti esille. Myös metsäteollisuuden päättäjät painottavat ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeyttä.

Metsäteollisuudella on elintärkeä rooli ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä ja se sitoutuu edelleenkin vähentämään kasvihuonepäästöjä. Metsäteollisuus voi useilla tavoilla olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa:

Metsästä saatava toimeentulo ja elanto kannustavat säilyttämään, uudistamaan ja laajentamaan metsiä. Tämä estää metsien häviämistä ja vaikuttaa myönteisesti ilmastoon ja metsien monimuotoisuuteen. Metsät ovat uudistuva raaka-ainelähde, jonka kestävään hoitoon maailman metsäteollisuusyritykset ovat sitoutuneet.

Metsät ja siitä valmistetut tuotteet ovat oivallisia hiilivarastoja ja puulla onkin suotuisa hiilijalanjälki verrattuna moniin muihin materiaaleihin ja tuotteisiin.  Lisäksi paperin ja puumateriaalien kierrätys vähentää kaatopaikkojen päästöjä.

Teollisuus sitoutuu kehittämään uusia tehokkaampia energiaratkaisuja, vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja käyttämään enemmän uudistuvia energialähteitä.

ICFPA:n raportin mukaan metsäteollisuus on jatkuvasti parantanut kestävän kehityksen saavutuksia usein erilaisin toimenpitein. ICFPA:n jäsenet ovat panostaneet metsien sertifioinnin edistämiseen sitoutumalla tiukat kriteerit täyttäviin sertifiointijärjestelmiin. Aloitteita ja hankkeita on tehty myös laittomien hakkuiden ehkäisemiseksi. Lisäksi useat ICFPA:n jäsenet ovat asettaneet korkeat paperin kierrätystavoitteet ja edistäneet erilaisia paperinkeräysohjelmia.

"ICPA aikoo seurata kestävän kehityksen edistymistä joka toinen vuosi, jotta sen sidosryhmillä olisi ajankohtainen tieto metsäteollisuuden toimenpiteistä ja saavutuksista, Kartoituksen tarkoituksena on myös kannustaa jäseniä jatkuvaan kehitykseen", sanoo Teresa Presas, ICFPA:n puiheenjohtaja ja CEPIn (Confederation of European Pulp and Paper Industries) toimitusjohtaja.

Tiedote Forest Industry Leaders Address Climate Change and Sustainability in Shanghai

Lisätietoja ja raportti: www.icfpa.org

International Council of Forest and Paper Associations on maailmanlaajuinen metsäteollisuusjärjestöjen yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on ajaa alan yhteisiä etuja globaaleissa yhteyksissä ja asioissa..ICFPA:n jäseninä ovat 43 maan kansalliset järjestöt, jotka edustavat yli 90 prosenttia maailman sellu- ja paperintuotannosta ja yli 50 prosenttia maailman puutuoteteollisuudesta.