Lokakuun puukauppa vähän syyskuuta vilkkaampaa

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden puun ostot kasvoivat lokakuussa 10 prosenttia 1,7 miljoonaan kuutioon. Puun tarjontaa kaivataan lisää, jotta tehtaiden raaka-ainehuolto saadaan hoidettua.

Puukaupat yksityismetsistä jäivät tammi-lokakuussa noin 7,4 miljoonaan kuutioon, mikä oli vain 29 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Mänty- ja kuusitukkia saatiin tammi-lokakuussa ostettua 63 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Koivutukin ostomäärä jäi 79 prosenttia pienemmäksi, mänty- ja koivukuitupuun 76 prosenttia ja kuusikuitupuun 74 prosenttia pienemmiksi kuin tammi-lokakuussa 2008.

Puunmyyntitulojen määräaikainen verohuojennus ei näytä juurikaan vaikuttaneen puukauppaan. Myyntimäärät ovat junnanneet pohjalukemissa eivätkä varsinkaan sahat ole saaneet ostettua riittävästi tukkeja.

Puolitoista kuukautta aikaa hyödyntää veroetu

Kuusitukin kantohinta nousi kolme prosenttia ja mäntytukin kaksi prosenttia syyskuusta. Niistä maksettiin keskimäärin 46 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 36 euroa kuutiolta.

Mäntykuidun kantohinta laski kolme prosenttia ja sekä kuusi- että koivukuidun kaksi prosenttia. Mäntykuidusta maksettiin keskimäärin 14, kuusikuidusta 18 ja koivukuidusta 13 euroa kuutiolta.

Puun kysyntä on elpynyt loppuvuotta kohti selvästi. Metsänomistajilla on vielä puolitoista kuukautta aikaa hyödyntää puun myyntitulon 50 prosentin veroetu. Veroetu nostaa huomattavasti puukauppatuloa.

Markkinainformaatio ei esteenä puukaupoille

Suomessa on tarjolla paras ja ajantasaisin markkinainformaatio puukaupan osapuolille. Edellisen viikon puukauppojen määrät ja hinnat julkaistaan joka maanantai Metsäteollisuus ry:n tarjoamassa kaikille käyttäjille avoimessa verkkopalvelussa. Tieto kattaa keskimäärin 85 prosenttia kotimaisen puukaupan volyymistä.

Ruotsissa puukauppaa koskevat määrä- ja hintatiedot kootaan kattavasti vain kerran vuodessa. Missään muussakaan maassa ei päästä Suomen seurantatarkkuuteen.

Lisätietoja:
Anu Islander, metsäasiantuntija,
Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6678