Logistiikka nousemassa metsäteollisuuden kilpailukyvyn kipupisteeksi

Tiedotteet |

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n tänään julkistama analyysi nostaa logistiset kysymykset teollisuuspolitiikan keskiöön Suomen kilpailukyvyn turvaamisessa.

Raportissa esitetään monia metsäteollisuudelle tärkeitä asioita vaikeitakaan kysymyksiä väistämättä. 

”EVA:n raportti muistuttaa, että logistiikan toimivuus vaikuttaa merkittävästi suomalaisen teollisuuden kilpailukykyyn ja siten myös tuotannon säilyttämiseen ja investointien houkuttelemiseen”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Suomen logistinen kilpailukyky on Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän tuoreen selvityksen mukaan kehnompi kuin keskeisissä kilpailijamaissa. Logistiikan toimivuus on ensiarvoisen tärkeää metsäteollisuudelle, jonka tuotannosta noin 90 prosenttia menee vientiin. Suomen metsäteollisuuden logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta on lähes 20 prosenttia, Keski-Euroopassa puolestaan vain vajaat 10 prosenttia.

”Teollisuuspolitiikalla on merkitystä. Esimerkiksi vuoden vaihteessa kevennetyn energiaverotuksen takia Suomeen on jo siirretty metsäteollisuuden tuotantoa”, Jaatinen muistuttaa.

Logistiikkakysymyksissä nähtävä kokonaisuus

Metsäteollisuuden kilpailukyvyn kannalta pikaisesti tarvittavia logistiikkapäätöksiä ovat Luumäki-Imatra-kaksoisraiteen rakentaminen, rautateiden puuterminaaliverkoston toteuttaminen sekä raskaan liikenteen dieselveron palautusjärjestelmän käyttöönotto. Lisäksi perusväylänpidon rahoitus tulee turvata, sillä pääväylien kunto ei yksin riitä turvaamaan metsäteollisuuden kuljetusten toimivuutta. Alemman väylästön ympärivuotinen liikennöitävyys on raakapuukuljetuksille oleellisen tärkeää.  

”Logistiikkaongelmiin on mahdollista löytää kilpailukykyä parantavia ratkaisuja jo tämän viikon hallituksen kehysriihessä. Erillisten logistiikkaan kohdistuvien verojen ja maksujen vaikutuksia koko toimitusketjuun on tarkasteltava päätöksenteossa kokonaisuutena”, Jaatinen korostaa.

Suurin vientiteollisuuden logistinen uhka on rikkidirektiivin muutos, jota kaavaillaan voimaanastuvaksi vuonna 2015. Toteutuessaan se nostaa merenkulun kustannuksia merkittävästi.  Metsäteollisuudelle se tarkoittaisi vähintään 200 miljoonan euron vuosittaista lisälaskua, mikä vaarantaa juuri suomalaisten tehtaiden toimintaedellytyksiä.

EVA:n mukaan Suomen logistista kilpailukykyä heikentävät myös ongelmat toimitusten luotettavuudessa ja ennustettavuudessa. EVA ehdottaakin, että esimerkiksi satamien laittoman lakkoilun ratkaisumalleja on kehitettävä ja seuraamuksia tiukennettava. Metsäteollisuuden tuotantolaitoksilla varastotilaa raaka-aineille ja valmiille tuotteille on niukasti, joten kuljetusketjun katkeaminen satamaan pakottaa nopeasti tuotannon seisauttamiseen. Lakkoherkkyys, laittomat lakot ja lakon uhat heikentävät myös suomalaisen tuotannon mainetta asiakkaiden silmissä päämarkkinoilla.

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6601