Lisärahoituksella varmistetaan energiapuun hankinnan jatkuminen

Tiedotteet |

Valtioneuvosto on päättänyt esittää eduskunnalle muutosta, että pienpuun energiakäytön edistämiseen tarkoitetut määrärahat käytetään Kemera-järjestelmän kautta.

"Erinomaista, jos pienpuun energiakäytön tukemiseen suunnatut 17 miljoonaa euroa saadaan tälle vuodelle täysimääräisenä käyttöön," kiittää Metsäteollisuus ry:n metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo.  

Pienpuun energiatukijärjestelmän tarkoitus oli korvata kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukaiset pienpuun korjuu- ja haketustuki. Metsäteollisuus oli alun perin huolissaan siitä, että liian korkea tukitaso ohjaa jalostuskelpoista puuta polttoon ja vääristää puumarkkinoita. EU:n komissio ei kuitenkaan hyväksynyt pienpuun energiatukea Suomen esittämällä rakenteella, vaan palautti tukijärjestelmän kansalliseen valmisteluun.  

"Epävarmuus pienpuun energiatuen voimaantulosta on haitannut myös käytännön toimintaa. Nyt esitetyllä määräaikaisella ratkaisulla varmistetaan, että energiapuun hankintaa voidaan jatkaa nykyisen Kemera-tukijärjestelmän varassa. Lisäksi olisi tärkeää saada tietoa voimassaolevan Kemera-tukijärjestelmän voimassaolosta puukaupan sujuvuuden varmistamiseksi", sanoo Metsäteollisuus ry:n metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo.

"Toivottavasti myös pienpuun energiatuesta saadaan mahdollisimman pian aikaan pysyvä, sekä suomalaisia metsäalan toimijoita että komissiota tyydyttävä ratkaisu", Salo toivoo.

"On tärkeää, että puun energiakäyttöä edistetään. Samalla on hyvä muistaa, että metsäteollisuus tuottaa jo nyt puunjalostuksen sivutuotteena 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Uusiutuvalle energialle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että jo olemassaoleva tuotanto ylläpidetään ja sen pohjalle rakennetaan kestävästi uutta tuotantoa", Salo jatkaa.

Lisätietoja antaa:
Tomi Salo, metsä- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 045 875 8911