Liikennepoliittisessa selonteossa metsäteollisuuden logistiikkaa tukevia toimenpiteitä

Tiedotteet |

Hallituskauden liikennepolitiikkaa linjaava selonteko luovutettiin tänään eduskunnalle.

Metsäteollisuudelle tärkeitä toimenpiteitä ovat muun muassa perusväylänpidon rahoituksen lisääminen ja logistiikan kokonaistarkastelu. Konkreettiset ehdotukset merenkulun kansainvälisten ympäristömääräysten aiheuttaman kustannusnousun lieventämiseksi kuitenkin puuttuvat.  

"Mikäli Suomi ei saa lykkäystä vuonna 2015 uhkaavan rikkidirektiiviin voimaantuloon, teollisuuden vientikuljetuskustannukset nousevat sadoilla miljoonilla euroilla. Kustannusnousun kompensointi on välttämätöntä Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Nyt eduskunnalta toivotaan selkeitä ja tehokkaita päätöksiä etenkin rikkidirektiivin aiheuttamien lisäkustannusten minimoimiseksi", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Satamien häiriötön toiminta on vientiteollisuuden elinehto

Satamien keskeistä roolia vientikuljetusten toimitusvarmuudelle käsitellään selonteossa suppeasti. Laittomien lakkojen kilpailukykyä heikentävä vaikutus jää kokonaan ilman mainintaa. Esimerkiksi vuoden 2010 satamien lakot, joista useat olivat laittomia, aiheuttivat metsäteollisuudelle kymmenien miljoonien eurojen tulonmenetykset päivässä.

Perusväylänpitoon panostaminen tärkeää metsäteollisuuden kuljetuksille

Selonteossa ehdotetaan liikenneväylien rahoituksen painopisteen siirtämistä investoinneista ylläpitoon vuodesta 2016 alkaen. Erityisesti alempiasteisten väylien kunto ja päivittäinen liikennöitävyys ovat raakapuukuljetusten perusedellytys, joten myös liikenneverkon peruskorjaukseen ja kunnossapitoon tarvitaan riittävä rahoitus.

Painopiste kokonaisuuteen ja ennakoivaan edunvalvontaan

Selonteossa ehdotetaan liikenteen hinnoitteluperiaatteiden uudistamista kaikki liikennemuodot kattavana kokonaistarkasteluna. Siinä tulee ottaa huomioon tavaraliikenteeseen kohdistuvien verojen ja maksujen kokonaisuus ja yhteisvaikutus koko kuljetusketjuun. Esimerkiksi dieselveron tason nosto lisää metsäteollisuuden kuljetuskustannuksia vuosittain yli 30 miljoonaa euroa. Kustannusnousun lieventämiseksi dieselveron palautusjärjestelmästä tarvitaan pikaisia päätöksiä.   

Selonteossa on kiinnitetty kiitettävästi huomiota ennakoivan edunvalvontatyön merkitykseen. Se korostuu merenkulkuun liittyvässä ympäristölainsäädännössä, sillä rikkidirektiivin lisäksi merikuljetuskustannuksia uhkaavat nostaa lähivuosina entisestään muun muassa hiilidioksidi- ja typpipäästöjen rajoittaminen.

Lisätietoja antaa:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6601