Levottomuudet Egyptissä haittaavat sahatavaran vientiä

Tiedotteet |

Viime päivien levottomuuksien vuoksi Egyptissä vallitsee poikkeustila, joten tällä hetkellä toimitukset sinne ovat pysähdyksissä. Egyptiin vietiin tammi-marraskuussa 2010 sahatavaraa 738 000 kuutiota.

Kaikesta Suomen sahatavaraviennistä Egyptin osuus oli 14 prosenttia ja se oli suurin yksittäinen vientimaa. Sahatavaraa vietiin Egyptiin viime vuoden tammi-marraskuussa 117 miljoonalla eurolla, mikä vastaa yhtä prosenttia Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta.

Pääosin Egyptiin on toimitettu mäntysahatavaraa, jota käytetään enimmäkseen rakentamiseen (esim. betonointilautana) sekä jonkin verran ikkunan- ja ovenkarmeihin tai muuhun sisustuskäyttöön. Lisäksi viedään ns. egyptinparrua, jota käytetään rakennustelineiden rakentamiseen. Parruja vietiin Suomesta tammi-marraskuussa 78 000 kuutiota.

Tärkein sahatavaran viennin kohdealue on Eurooppa, jonne menee noin 50 prosenttia viennistä. Pohjois-Afrikan osuus koko sahatavaran viennistä oli 26 prosenttia tammi-marraskuussa 2010. Myös muihin Pohjois-Afrikan maihin on viety merkittäviä määriä sahatavaraa: Algeriaan 360 000 kuutiota, Marokkoon 186 000 kuutiota ja Tunisiaan 119 000 kuutiota.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Aila Janatuinen puh. 040 539 6670