Lehtien verotuksen kiristäminen heikentäisi painetun viestinnän kilpailukykyä

Tiedotteet |

Julkisuudessa on noussut esiin suunnitelmia valtion kestävyysvajeen paikkaamisesta esimerkiksi painettujen sanoma- ja aikakauslehtien verotusta kiristämällä.

Lehtien verokannan nostamisella on merkitystä monelle toimialalle. Suomalaisen media-alan työllisyysvaikutukset ulottuvat viestintäalan lisäksi myös paperiteollisuuteen, mainontaan ja jakelutoimintaan.

Viestinnän Keskusliiton mukaan painettujen lehtien arvonlisäverotus heikentäisi työllisyyttä sekä media-alalla että liitännäisillä toimialoilla. Tästä seuraisi valtion ja kuntien verotulojen vähentymistä ja sosiaalikustannusten kasvamista.

Lisäksi nollaverokannasta luopumisesta aiheutuva laskennallinen verotulojen lisäys ei toteudu täysimääräisesti. Kun tilaus- ja myyntihinnat arvonlisäveron noston myötä nousevat, lehtiä hankitaan aiempaa vähemmän.

”Lehtitilausten alv-kannan nostaminen heikentäisi painetun viestinnän kilpailukykyä merkittävästi. Kiristyvä kilpailu johtaisi todennäköisesti toimituksellisiin säästöihin, jolloin voittaja ei olekaan sähköinen media. Häviäjästä ei kuitenkaan ole epäselvyyttä. Se on suomalainen kuluttaja, jonka mediatarjonta supistuisi huomattavasti”, sanoo Metsäteollisuus ry:n liiketoiminnat ja innovaatiot -sektorin johtaja Antro Säilä.

Lisätietoja antaa:
Antro Säilä, liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja, Metsäteollisuus ry, p. 09 132 6633