Lappeenranta: Kotimaisen teollisuuden alasajo pysäytettävä

Tiedotteet |

Vientiteollisuuden tulevaisuus on Suomessa vakavasti uhattuna. Lähivuosina teollisuudelle lankeavat lisäkustannukset esimerkiksi rikkidirektiivistä rapauttavat entisestään kustannuskilpailukykyämme.

Samanaikaisesti toimintaympäristöön kohdistuva sääntely lisääntyy kaiken aikaa. Lyhytnäköinen ja tempoileva teollisuuspolitiikka jäädyttää kotimaiset investoinnit ja siirtää tuotantoa ja työpaikkoja Suomen ulkopuolelle.

Suomi on viennistä riippuvainen valtio ja hyvinvointipalvelujen turvaaminen edellyttää elinvoimaista vientiteollisuutta. ”On muistettava, että esimerkiksi eläkkeet, koulutus ja julkinen terveydenhuolto rahoitetaan yksityisen sektorin ja ennen kaikkea vientiteollisuuden menestyksen kautta. Odotamme valtiovallalta pikaisia päätöksiä sen varmistamiseksi, että teollisuus pystyy toimimaan Suomessa kilpailukykyisesti ja investoimaan”, painottaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Metsäteollisuuden osuus maamme tehdasteollisuuden tuotannon arvosta ja viennistä on noin viidesosa ja teollisuustoimialojen henkilöstöstä lähes kuudesosa työskentelee metsäteollisuudessa. Erityisen tärkeä metsäteollisuus on suurten kasvukeskusten ulkopuolella maakunnissa, joissa uusia yksityisen sektorin työpaikkoja syntyy hitaasti. 

Etelä-Karjalassa metsäteollisuuden osuus teollisuustuotannosta lähes 70 prosenttia

Metsäteollisuuden tuotantolaitoksia on runsaasti eri puolilla Suomea ja maakunnissa toimialan osuus yksityisen sektorin työpaikoista on merkittävä. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa metsäteollisuus työllistää suoraan noin 3 900 henkilöä ja lisäksi välillisesti yli 3 600 henkilöä.

Metsäteollisuuden osuus teollisuustuotannosta Etelä-Karjalassa oli lähes 70 prosenttia ja tuotannon arvo oli lähes 2,4 miljardia euroa. Myös välilliset vaikutukset muihin, metsäteollisuutta palveleviin toimialoihin, kuten metsätalouteen ja kuljetuksiin, olivat huomattavat eli 600 miljoonaa euroa. Luvut perustuvat Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n selvitykseen metsäteollisuuden aluetaloudellisista vaikutuksista.

Metsäteollisuus tuo maakuntiin myös huomattavia verotuloja. Etelä-Karjalassa metsäteollisuudessa työskentelevien tuloverot sekä puunmyyntituloista maksetut verot olivat yhteensä 144 miljoonaa euroa. Luku vastaa 44 % prosenttia Etelä-Karjalassa maksetuista sosiaali- ja terveysalan palkoista. 

”Mikäli teollisuuden ja sen tarjoamien työpaikkojen hiipuminen jatkuu, myös kuntien talous kriisiytyy. Tavoitteena on oltava kasvuun tähtäävät yksityisen sektorin investoinnit”, sanoo Jaatinen.

Vientiteollisuuden näkymät ovat kuitenkin synkät. Rikkidirektiivin voimaantulo vuonna 2015 tuo yksistään Etelä-Karjalassa toimivalle teollisuudelle vuosittain noin 23 miljoonan euron lisäkustannukset ja koko Suomen metsäteollisuudelle se merkitsee noin 200 miljoonan euron lisälaskua vuosittain. Tätä kustannuslisää teollisuus ei pysty siirtämään tuotteiden hintoihin, jolloin on vaarana, että kotimainen tuotanto näivettyy ja samalla työpaikat ja verotulot karkaavat kilpailukykyisempiin maihin.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6600