Lämpökäsittelyllä puuhun uusia ominaisuuksia

Tiedotteet |

Lämpöpuun teollinen valmistus alkoi Suomessa 1990-luvun lopussa ja viime vuonna lämpöpuuta valmistettiin jo reilut 41 000 kuutiometriä. Suomessa lämpöpuuta valmistaa kahdeksan yritystä.

Lämpöpuu on ympäristöystävällinen tuote, joka ei rasita asuinympäristöä eikä luontoa. Sen valmistuksessa ei käytetä mitään kemikaaleja tai muita lisäaineita. Lämpöpuun käytöstä poistaminen on helppoa. Se voidaan polttaa tai toimittaa esim. kaatopaikalle ilman erillisiä lisäjätemaksuja.

Lämpöpuun hyvät ominaisuudet ovat lisänneet sen käyttöä rakennusten ulkoverhouksissa, piharakentamisessa sekä sisätiloissa. Lämpöpuu valmistetaan käsittelemällä puu korkeassa, 180 – 230 asteen lämpötilassa. Lämpökäsittely vaikuttaa puun kemialliseen rakenteeseen ja sen ominaisuuksiin, jolloin puun tasapainokosteus alenee eikä puu elä niin helposti kosteuden mukaan. Myös sään- ja lahonkesto-ominaisuudet paranevat sekä lämmöneristyskyky paranee. Lisäksi puu värjäytyy kauttaaltaan saman väriseksi, pihka poistuu ja puu kevenee. Lämpöpuu ei turpoa tai kutistu olosuhteiden vaihdellessa, koska se imee huonosti vettä itseensä. Oikealla alustalla maalipinta pysyy hyväkuntoisena, mikä puolestaan pidentää rakenteen huoltoväliä. Puun pihkan poistuu lämpökäsittelyssä eikä hankaloita pintakäsittelyä.

Lämpökäsittelyn puun lahonkesto pidentää tuotteen käyttöikää ulko-olosuhteissa, jotka ovat suotuisat lahottajasienten kasvulle. Lämpökäsiteltyä puuta ei kuitenkaan suositella käytettäväksi jatkuvassa kosteassa maakosketuksessa. Mittapysyvyytensä ansiosta lämpökäsitelty puu ei vääntyile rakenteissa eikä halkeile kiinnikkeiden kohdalla olosuhteiden muuttuessa. Ulkokäytössä pintakäsittelemättömät puutuotteet harmaantuvat ultraviolettivalon vaikutuksesta. Lämpökäsitellyn puun alkuperäisen värin säilyttämiseksi suositellaan käytettäväksi UV-suojan antavaa pintakäsittelyä. Lämpöpuuta voi myös peittomaalata.

Lämpöpuu sopii myös sisätiloihin

Sisätiloihin tarkoitettuja lämpöpuutuotteita valmistetaan niin lattioihin, seinien panelointiin, työ- tai muihin tasoihin kuin kaappien oviin ja runkoihin. Tuotteiden materiaaliksi sopii kotimaisista puulajeista koivu, haapa, mänty tai kuusi. Lämpöpuusta on saatavissa sekä parketti- että massiivipuulattioita, jolloin kotimaisilla puulajeilla on mahdollista jäljitellä trooppisten puulajien ilmettä.

Lämpöpuusta tehty lattia soveltuu erinomaisesti mm. suomalaiseen vapaa-ajan asumiseen, missä käyttöolosuhteet ovat ilmastollisesti vaativia. Vapaa-ajan asunnon ollessa kesäisin aktiivisessa käytössä ja talvisin levossa vaihtelevat lämpötila- ja kosteusolosuhteet paljon.

Puun lämpökäsittely pienentää myös puumateriaalin lämmönjohtavuutta. Lämpökäsitellyn puun lämmönjohtavuus on 20 – 25 % alhaisempi kuin normaalin puun samoissa olosuhteissa. Siksi myös yhä useamman saunan sisustuksessa on käytetty lämpöpuuta. Saunan laudemateriaalina käytetään mäntyä, kuusta ja haapaa.

Lämpöpuuyhdistys ry omistaa ThermoWoodâ-tuotemerkin, jonka alla eri valmistajat markkinoivat lämpöpuuta maailmanlaajuisesti.