Laki puunmyynnin verohuojennuksista saatava nopeasti hyväksyttyä

Tiedotteet |

Valtiovarainministeriön lakiluonnos puun myyntitulojen verohuojennuksista on hyvä aloite puun liikkeelle saamiseksi. Nyt on vain varmistettava, että laki saadaan hyväksyttyä mahdollisimman nopeasti, jotta epävarmuus lain soveltamisesta päättyy.

Vuoden 2009 loppuun mennessä tehdyille puukaupoille 50 % verohuojennus

Tällä hetkellä puun myyntituloista saa 50 % verohuojennuksen ja se edellyttää, että kauppa on tehty 2009 loppuun mennessä ja rahat tilillä viimeistään 2010 loppuun mennessä. Vuonna 2010 tehdyille kaupoille ja vuoden 2011 loppuun mennessä saaduille tuloille luvataan 25 % verohuojennus.

Veroedun hyödyntäminen edellyttää ripeää kaupantekoa

50 prosentin verohyödyn saaminen edellyttää, että puunmyyntitulot on tilitetty omistajalle viimeistään vuoden 2010 aikana. Nopea kaupanteko jättää enemmän aikaa puun korjuun toteutukseen. Kauppakirjan allekirjoituksesta kuluu aikaa ennen kuin päästään varsinaiseen hakkuutyöhön ja viimeisen maksuerän tilitykseen. Esimerkiksi talvikorjuukohteiden heikosti kantavilla mailla pitää odottaa maan routaantumista ennen kuin puuta voidaan korjata ja tilittää hakkuutulot metsänomistajalle.

Verohuojennus kohtelee pysty- ja hankintakauppoja tasapuolisesti

Lakiluonnos selvensi myös verovähennyksiä. Puukauppaan kohdistuvista menoista voi vähentää puolet, koska toinen puoli tulosta on verovapaata. Tämä on yksi verotuksen perusperiaatteista. Myyjä saa huomattavan edun, kun puolet tuloista on täysin verovapaata. Kun veronalaisen tulon osuus nousee  75 %:iin, myös vähennysoikeudet kasvavat vastaavasti.

Metsän kasvua ylläpitävät toimet voi vähentää täysimääräisinä jatkossakin

Muiden kuin puukauppaan liittyvien menojen vähennysoikeus esitetään säilytettäväksi ennallaan eli ne saa vähentää täysimääräisenä. "Ratkaisu tukee tulevaisuuden metsien kasvua ja tuotantokykyä. Erityisesti nuoren metsän taimikonhoito ja uudistamistyöt tuottavat puukauppatuloa vasta vuosien tai vuosikymmenten päästä. Tämä erittäin myönteinen päätös metsäteollisuuden tulevaisuuden puuhuollon kannalta", toteaa Anders Portin, Metsäteollisuus ry:n metsä- ja infrastruktuurijohtaja.

Lisätietoja

Anders Portin, johtaja, metsä- ja infrastruktuurijohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 040 586 6179