Laajaa yhteistyötä eurooppalaisen metsäsektorin tutkimushankkeen edistämiseksi

Tiedotteet |

Eurooppalainen metsäsektori on koonnut voimansa yhteiseen teknologiayhteisöön (Forest-Based Sector Technology Platform), jonka tavoitteena on parantaa alan kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla ja luoda edellytykset sektorin kehittymiselle ja uudistumiselle. Teknologiayhteisön pohjana on yhteinen visio tulevaisuudesta. Sen mukaan Euroopan metsäsektori on vuonna 2030 maailman teknologiajohtaja, jolla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistäjänä ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttäjänä.

Vision toteuttamiseksi Euroopan metsäsektori on laatinut strategisen tutkimusohjelman/agendan. Se määrittää ne painopisteet, joille eurooppalaisia tutkimus- ja kehityspanoksia on suunnattava.

"Tutkimushanke on mittavin Euroopan metsäsektorin tutkimuksen ja kehitystoiminnan historiassa", sanoo toimitusjohtaja Timo Poranen Metsäteollisuus ry:stä. "Esimerkiksi strategisen tutkimusohjelman laatimiseen on kuluneen vuoden aikana osallistunut Euroopan eri maissa tuhansia asiantuntijoita metsäteollisuudesta, tutkimuslaitoksista, yliopistoista, korkeakouluista ja alan järjestöistä."

Metsäsektorilla on erinomaiset mahdollisuudet nousta Euroopalle strategisesti tärkeäksi toimialaksi: puu on jo nyt tärkeä raaka-aine muun muassa ilmasto- ja energiapoliittisesta näkökulmasta. Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut uudelleen hyödynnettävät ja kierrätettävät tuotteet voidaan lopulta käyttää bioenergiana.

Suomalaisen metsäteollisuuden tutkimuksen ja kehityksen vahvuutena on koko metsäklusterin osaaminen, teknologia ja laatu. "Meillä on moderni tuotantokoneisto ja korkeatasoinen teknologia, toimiva infrastruktuuri, ensiluokkainen metsäteollisuuden koulutusjärjestelmä, laadukkaat tuotteet ja tiivis yhteistyö arvoketjun eri toimijoiden välillä", luettelee Timo Poranen. "Kokoamalla kaikki eurooppalaisen sektorin tutkimusvoimat yhteen metsäteollisuuden mahdollisuudet menestykseen paranevat entisestään", Poranen jatkaa.

15.11.2005

Lisätietoja:

Kari Luukko, tutkimuspäällikkö, Metsäteollisuus ry
Teknologia platform -hankkeen projektisihteeri              
Puh. (09) 132 6622, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

www.forestplatform.org

Teknologiayhteisöt (European Technology Platforms) ovat komission teollisuudelle ehdottama uusi toimintamuoto, jonka avulla pyritään vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä Lissabonin strategian mukaisesti.

Metsäsektorin teknologiayhteisö (Forest-based Sector Technology Platform) on määritellyt alan vision vuoteen 2030. Sen mukaan Euroopan metsäsektorilla on keskeinen rooli kestävään kehitykseen perustuvassa yhteiskunnassa. Euroopan metsäteollisuus menestyy osaamisella ja on kilpailukyinen. Se hyödyntää laaja-alaisesti uusiutuvia metsävaroja.