Kunnossapidon erikoisosaamisen merkitys kasvaa

Tiedotteet |

"Suomen metsäteollisuuden uusinta- ja korjausinvestointien rinnalla tarvitaan tehokasta kunnossapitoa. Metsäteollisuudessa on otettava käyttöön nykyaikaiset, verkottuneet toimintamallit, joita muu vientiteollisuus on käyttänyt jo pitkään.

Muutos edellyttää, että kotimarkkinoilla toimii kunnossapidon yrityksiä, jotka voivat olla teollisuutemme partnereina muissakin toimintamaissa", sanoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila puhuessaan tänään Kunnossapitopäivillä Tampereella.

Metsäteollisuus investoi uusintoihin ja korjauksiin yli 800 miljoonaa euroa vuosittain. EK:n investointitiedustelu ennakoi kuluvalle vuodelle jopa yli 900 miljoonan euron metsäteollisuusinvestointeja. Tämä on neljännes kaikista tehdasteollisuuden kiinteistä investoinneista. Lisäksi ala ostaa kunnossapitopalveluja sadoilla miljoonilla euroilla.

Kunnossapidon merkitys tulee kasvamaan jatkuvasti, koska tuottavuutta on kireässä kilpailussa parannettava. On arvioitu, että ulkopuolinen huoltopalvelukumppani voisi ottaa hoitaakseen noin 80 prosenttia kunnossapidon työtunneista. Loput 20 prosenttia olisi tehtaan oman henkilöstön tekemää seurantaa ja valvontaa. Yrityskohtaiset vaihtelut ovat suuria, koska ratkaisut tehdään jokaisen yksikön ja tehtaan lähtökohdista. Kussakin tilanteessa on haettava tehokkain ja kannattavin tapa jakaa kunnossapidon vastuita.

Metsäteollisuuden tuotanto on Suomessa kasvanut toimintaympäristön haasteista huolimatta. Kun tehotonta kapasiteettia on jouduttu sulkemaan, kannattavimmilla ja kilpailukykyisimmillä yksiköillä on mahdollisuus laajentaa tuotantoaan ja nostaa edelleen tuottavuuttaan.  

Neuvottelut paperin työehtosopimuksen uudistuksesta käyntiin nopeasti

Suomen metsäteollisuuden kannattavuuteen voidaan merkittävästi vaikuttaa alan omin toimin. Kun käytetään palveluverkostoa tehokkaasti muun teollisuuden tapaan ja otetaan käyttöön tuottavuutta parantavia toimintamalleja, voidaan vahvistaa kilpailukykyä ja pärjätä maailmanlaajuisessa kilpailussa.

"Se, kuinka nopeasti uusista toimintamalleista saadaan kilpailuetua, on kiinni myös työntekijäjärjestöjen kaukonäköisyydestä. Alan toimijoiden on pikaisesti kyettävä ottamaan käyttöön nykyaikaiset toimintamallit, jotka perustuvat nykyistä laajempiin tehtäväkuviin ja moniosaamiseen, uuden teknologian täysimääräiseen hyödyntämiseen sekä verkostomaiseen toimintatapaan."

"Metsäteollisuus ry käynnisti jo keväällä Paperiliiton kanssa neuvottelut työehtosopimuksen kokonaisuudistuksesta, jonka tavoitteena on kilpailukyvyn vahvistaminen ja alan menestyminen Suomessa. Toistaiseksi läpimurtoja ei ole saavutettu, mutta neuvottelut jatkuvat", sanoo Brunila. Alan työehtosopimus päättyy toukokuun 2008 lopussa.