Kuljetustukia leikataan – teollisuuden kuljetukset kallistuvat jälleen

Tiedotteet |

Valtioneuvosto on yllättäen päättänyt leikata Itä- ja Pohjois-Suomen alueen pk-yritysten kuljetustukia peräti 60 prosentilla vuoden 2012 alusta. Metsäteollisuuden osalta kuljetustuen leikkaaminen kohdistuu erityisesti puutuoteteollisuuteen.

Valtioneuvoston päätös kuljetustukien leikkaamisesta kasvattaa merkittävästi Pohjois-Suomessa, Kainuussa ja Itä-Suomessa toimivien metsäteollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten kuljetuskustannuksia.

Kuljetuskustannusten nousu iskee erityisesti puutuoteteollisuuteen, joka on paikallisesti ja alueellisesti merkittävä työllistäjä. Kuljetustuen piirissä olevissa Lapissa ja Kainuussa metsäteollisuuden osuus teollisuustuotannon bruttoarvosta on lähes 35 prosenttia.

Kuljetustukijärjestelmän tarkoituksena on ollut ylläpitää harvaan asuttujen alueiden pk-yritysten toimintaedellytyksiä keventämällä pitkistä kuljetusmatkoista johtuvaa kustannusrasitetta. Vastaavanlainen kuljetustukijärjestelmä on käytössä myös Ruotsissa, jossa kuljetustukien taso on Suomeen verrattuna moninkertainen.

Kuljetuskustannusten jatkuva nousu heikentää Suomen vientiyritysten kilpailukykyä

Myös muut eri kuljetusmuotoihin kohdistettavat kustannustason nostot lisäävät merkittävästi yritysten kustannusrasitetta. Vuoden 2012 alussa voimaan tuleva dieselveron korotus nostaa metsäteollisuuden tiekuljetuskustannuksia vähintään 20 miljoonalla eurolla vuodessa. Alan merenkulun vuosikustannukset uhkaavat rikkidirektiivin myötä nousta vuoden 2015 alussa vähintään 200 miljoonalla eurolla.

Logistiikkakustannusten nousu heikentää merkittävästi metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä ja kykyä tuottaa hyvinvointia Suomen eri alueille. Kun kuljetuskustannukset nousevat, Suomen sijainnista johtuva kilpailuhaitta suhteessa kilpailijamaihin kasvaa. Suomalaisessa metsäteollisuudessa logistiikkakustannukset lohkaisevat lähes viidenneksen liikevaihdosta, kun Keski-Euroopassa kuljetuskustannusten osuus jää alle 10 prosentin.

Lisätietoja:
Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 4449, 040 194 4776