Kuljetusketjun oltava mukana kilpailukykysopimuksessa, liittokohtaiset neuvottelut alkavat

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n hallitus on kokouksessaan yksimielisesti todennut, että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tulkinta kilpailukykysopimuksen kattavuudesta ilman kuljetusketjua on riittämätön. Metsäteollisuus on kuitenkin päättänyt aloittaa liittokohtaiset neuvottelut. Kilpailukykysopimuksen lopullisesta hyväksymisestä järjestö päättää toukokuussa.

”Kilpailukykysopimuksen vaikutukset vientiyritysten kilpailukykyyn jäävät kauas siitä, mitä neuvotteluprosessin alkuvaiheessa tavoiteltiin. Jos lisäksi kuljetusketjua ei saada sitoutumaan kilpailukyvyn parantamiseen, koko sopimus jää torsoksi”, sanoo Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Pesonen.

Elinkeinoelämän keskusliitto suositteli 17.3.2016 jäsenliitoilleen kilpailukykysopimuksen mukaisiin soveltamisneuvotteluihin ryhtymistä.

”EK:n hallitus tulkitsi äänestyspäätöksellään sopimuksen kattavaksi ilman kuljetusketjua. Olemme erittäin pettyneitä EK:n päätökseen jättää merkittävä vientiala yksin sille elintärkeässä kysymyksessä. Sopimuksen tarkoituksena on ollut nimenomaan Suomen viennin kilpailukyvyn parantaminen”, sanoo Pesonen.

Häiriötön kuljetusketju on kaikille metsäteollisuusyrityksille välttämättömyys, ja sen mukanaolo oli lähtökohta kahden edellisen ratkaisun, vuoden 2011 raamisopimuksen ja vuoden 2013 työllisyys- ja kasvusopimuksen kohdalla. ”Asian painoarvo ei ole vähentynyt. Sen vuoksi haluamme nostaa asian uudelleen EK:n johdon pöydälle”, painottaa Pesonen.

Suomi on vahvasti viennistä riippuvainen kansantalous. Vuonna 2015 suurin vientialamme oli metsäteollisuus, jonka tuotteista 90 prosenttia menee vientiin. Kuljetuksista 90 prosenttia tapahtuu meriteitse. Viennin turvaaminen on Suomen edun mukaista.

Alakohtaisista neuvotteluista ratkaisuja tuottavuuden parantamiseen

Seuraavaksi Metsäteollisuus ry aloittaa alakohtaiset neuvottelut, jotka toteutetaan siten, että kaikilla metsäteollisuuden sopimusaloilla varmistetaan yritysten tuottavuuden kehittyminen 24 tunnin työajan reaalisella lisäyksellä. Samalla EK:n on varmistettava SAK:n kanssa, että kuljetusketju on mukana sopimuksessa.

”Metsäteollisuus ry arvioi osaltaan toukokuussa, onko sillä edellytykset hyväksyä kilpailukykysopimus. Ratkaisun perustana ovat edistyminen alakohtaisissa neuvotteluissa sekä keskusjärjestöjen toimenpiteet kuljetusketjun mukaantulon varmistamiseksi, molemmat yhdessä ja erikseen. Arviolle luo pohjaa myös maan hallituksen kehysriihessä huhtikuussa tekemät päätökset”, toteaa Pesonen.

Metsäteollisuus ry:llä on myös valmius avata normaalit liittokierroksen neuvottelut syksyllä 2016. Toimialan ensimmäiset työehtosopimukset umpeutuvat 30.9.2016.

Lisätietoja: Työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 503 2353, nina.parssinen @ forestindustries.fi