Kuitupakkausten kierrätys toimii hyvin

Tiedotteet |

Käytettyjen pakkausten kierrätys perustuu Suomessa niin sanottuun osittaiseen tuottajavastuuseen. Järjestelmä toimii maassamme erittäin hyvin. Kuitu- ja puupakkauksia kierrätetään ja hyödynnetään selvästi enemmän kuin lain asettamat velvoitteet määräävät.

Kuitupakkausjätteestä kierrätetään eli käytetään materiaalina tällä hetkellä 80 prosenttia. Puupakkausjätteestä hyödynnetään materiaalina tai energiana yli 80 prosenttia.

Kuluttajat voivat palauttaa kartonki- ja pahvipakkauksia 1900 keräyspisteeseen. Keräysverkosto kattaa 4,9 miljoonaa suomalaista. Kaikki kuluttajilta tulevat kuitupakkaukset menevät kierrätysmateriaaliksi.

Käytettyjä pakkauksia ei ole järkevää kerätä hyvin harvaan asutuilta alueilta, joilla pakkausten kertymä on hyvin pieni tai matka kierrätykseen pitkä. Jos näin on, kuljetusten ympäristökuormitus ylittää kierrätyksestä saatavan hyödyn. Myös hallituksen esityksessä uudeksi jätelaiksi edellytetään, että käytettyjen pakkausten vastaanottopisteitä suunniteltaessa otetaan huomioon kuljetusten ympäristövaikutukset.

Jätelain tulee suosia uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettuja tuotteita

Paperi ja kartonki sekä puu ovat ainoita uusiutuvia pakkausten raaka-aineita. Siksi on tärkeää, että Suomessa parhaillaan uudistettavalla jätelailla vahvistetaan näistä materiaaleista valmistettujen pakkausten asemaa.

Pakkausten kierrätys- ja tuottajavastuuvelvoitteita asetettaessa on muistettava, että kuitupakkaukset, lasi, metalli ja muovi korvaavat monissa kuluttajatuotteissa toisiaan, jolloin pakkausmateriaalin hinta usein määrittää, mikä materiaali valitaan.

Kuitupakkauksille ei pidä asettaa muita pakkausmateriaaleja tiukempia kierrätysvelvoitteita, jottei uusiutuvasta materiaalista valmistetun kuitupakkauksen asemaa heikennetä sen käyttökustannuksia kasvattamalla.

Kuitupakkausten nykyinen keräysverkosto on riittävä. Esimerkiksi kartonki- ja pahvipakkausten kustannuksia ei saa lisätä edellyttämällä ympäristön kannalta perusteettoman laajaa kuluttajakeräystä. Kierrätyksestä tulee saada siitä aiheutuvia ympäristövaikutuksia suuremmat hyödyt.

Kuitupakkaus on ympäristöystävällinen

Paperi, kartonki ja puu ovat ympäristön kannalta ylivoimaisia valintoja pakkausmateriaaleiksi ja ne muodostavatkin kaksi kolmasosaa kaikista Suomessa käytetyistä pakkauksista Kuitupakkaus valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta, se on kierrätettävä ja riittävän monen kierrätyskerran jälkeen hyödynnettävissä bioenergiana.

Lisätätietoja antaa: Tiina Vuoristo, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6624, 040 542 5365