Kuitupakkausten kierrätys ja hyötykäyttö toimii hyvin

Tiedotteet |

Suomessa kuitupakkauksille asetettiin EU:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviä tiukempi 75 prosentin hyödyntämistavoite. Se asettaa kuitupakkaukset eriarvoiseen asemaan muihin pakkausmateriaaleihin verrattuna.

EU on pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevassa direktiivissään asettanut puu- ja kuitupakkauksille kierrätyksen vähimmäistavoitteet, jotka tulee saavuttaa vuoden 2008 loppuun mennessä. Suomessa kuitupakkauksille asetettiin direktiiviä tiukempi 75 prosentin hyödyntämistavoite, mikä asettaa kuitupakkaukset eriarvoiseen asemaan muihin pakkausmateriaaleihin verrattuna, koska niillä ei vastaavia hyödyntämistavoitteita ole. Hyödyntämiseen lasketaan kierrätyksen lisäksi myös energiahyödyntäminen.

Kuitupakkausjätteistä on direktiivin mukaan kierrätettävä 60 prosenttia. Suomen 70 prosentin kierrätystoteutuma ylittää tämän jo selvästi. Kuitupakkauksille säädettiin kuitenkin Suomessa EU-direktiiviä tiukempi 75 prosentin hyödyntämistavoite, joka asetti ne selvästi eriarvoiseen asemaan muihin pakkausmateriaaleihin verrattuna, koska niillä ei vastaavia hyödyntämistavoitteita ole. Kuitupakkauksia ovat aaltopahvipakkaukset, nestepakkaukset (esim. maito- ja mehutölkit) sekä kartonkipakkaukset (esim. keksi- ja muropaketit).

Puupakkausjätteistä tulee vuonna 2008 kierrättää 15 prosenttia, mikä on vaativa tavoite, koska tällä hetkellä puupakkauksista vain noin 7 prosenttia päätyy Suomessa kierrätykseen. Tämän lisäksi Suomessa noin 80 prosenttia puupakkauksista poltetaan energiaksi, mitä ei lueta kierrättämiseksi. Tätä Suomessa hyvin toimivaa puupakkausten energiahyödyntämistä ei huomioida lainkaan lainsäädännössä eikä näin ollen voida laskea hyödykseen. Puupakkauksia voidaan hyväksyttävästi kierrättää esimerkiksi levyteollisuuden raaka-aineena ja uusien pakkausten valmistuksessa, viherrakentamisessa ja kompostoimalla. Puupakkauksia ovat mm. kuormalavat, alustat, laatikot, pakkauskehikot ja -tukirakenteet sekä kaapelikelat.

Kuitupakkausten hyötykäyttöä ja kierrätystä edistää neljä tuottajayhteisöä. Puupakkausten tuottajayhteisönä toimiva ja kierrätyksestä vastaava Puupakkausten Kierrätys PPK Oy aloitti toimintansa vuonna 2005. Sen osakkaana on myös Metsäteollisuus ry.

Lisätietoja:

Fredrik Blomfelt, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi, puh. 040 705 7389