Kuitupakkauksilla on tehokas kierrätysjärjestelmä Suomessa

Tiedotteet |

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettuja kierrätettäviä kuitupakkauksia kierrätetään tehokkaasti Suomessa. Suomessa on harvasta asutuksesta huolimatta päästy erittäin hyviin pakkausten kierrätys- ja hyödyntämisasteisiin. 

Suomen pakkaus- ja pakkausjätelainsäädännön uudet velvoitteet astuivat voimaan 1.5.2014. Käyttöön otettiin niin kutsuttu täysi tuottajavastuu, mikä tarkoittaa, että pakkaajien ja pakattujen maahantuojien tulee osallistua tietyltä osin myös kuluttajilta tulevien käytettyjen pakkausten keräyksen ja kierrätyksen kustannuksiin. Lisäksi on odotettavissa, että kierrätysvelvoitteita tiukennetaan.

Suomessa kuitupakkausten kierrätys toimii hyvin – erillisestä hyödyntämisvelvoitteesta tulee luopua

Kuitupakkauksille säädettiin vuonna 2005 Suomessa EU-direktiiviä tiukempi 75 prosentin hyödyntämistavoite. Kuitupakkauksia ovat aaltopahvipakkaukset, teollisuuskuitupakkaukset (hylsyt, säkit ja kääreet), nestepakkaukset (esim. maito- ja mehutölkit) sekä kartonkipakkaukset (esim. keksi- ja muropaketit). Tämä asetti kuitupakkaukset selvästi eriarvoiseen asemaan verrattuna muihin pakkausmateriaaleihin, joilla ei ole vastaavia hyödyntämistavoitteita ja lisäksi ohjaa kierrätyskelpoistakin kuitua polttoon. Kuitupakkausten hyödyntämisvelvoite tulee poistaa Suomen lainsäädännöstä.

EU on pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevassa direktiivissään asettanut mm. kuitupakkauksille kierrätyksen vähimmäistavoitteet, jotka tuli saavuttaa vuoden 2008 loppuun mennessä. Kuitupakkausjätteestä on direktiivin mukaan kierrätettävä 60 prosenttia. Suomen 96 prosentin kierrätystoteutuma vuodelta 2010 ylitti tämän jo selvästi. EU:n pakkausdirektiivi uusittaneen vuoden 2015 aikana. 

Suomessa kuitupakkausten tuottajavastuuvelvoitteista, eli pakkausjätteen kierrätyksestä, hyötykäytöstä ja siihen liittyvästä tiedottamisesta hoitaa kaksi tuottajayhteisöä: Suomen Kuitukierrätys Oy ja Suomen Teollisuuskuitu Oy.

Lisätietoja antaa

Maija Rantamäki

Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö (äitiysvapaalla)

040 828 3012