Koulutusohjelmat vastaamaan uudistuvan metsäteollisuuden ja kasvavan biotalouden tarpeita

Tiedotteet |

Osaamisen ja koulutuksen merkitys yritysten ja yhteiskunnan strategisena menestystekijänä kasvaa jatkuvasti. Koulutusohjelmia ja tutkintoja on kehitettävä uudistuvan metsäteollisuuden ja kasvavan biotalouden tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Työelämän muutosta ja muuttuvia osaamistarpeita ennakoimalla parannetaan koulutuksen osuvuutta ja vaikuttavuutta sekä työllistymistä. Koulutuksen työelämälähtöisyys ja työelämäyhteydet on nostettava painopisteiksi kaikilla koulutusasteilla jo peruskoulusta lähtien.

Metsäteollisuuden ja -klusterin koulutuksesta on huolehdittava

Uudistuva metsäteollisuus tarvitsee vahvat ammattioppilaitokset sekä korkeakoulut. Uudistamalla ja kasvattamalla Suomen metsäklusterin osaamispääomaa hyödynnetään suomalaisen puun monipuoliset mahdollisuudet ja luodaan hyvinvointia eri puolille Suomea.

Kansainvälisesti menestyvä ja kilpailukykyinen metsäteollisuus ja suomalaisten metsäklusteriyritysten teknologiajohtajuus perustuvat koko arvoketjun kattavaan korkeaan osaamiseen. Jotta suomalaisyritykset voivat vastata asiakkaiden ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin, on osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen oltava kansainvälisesti korkeaa tasoa. Metsäteollisuuden koulutuslinjaukset sekä metsäklusterin ja puutuoteklusterin tutkimusstrategiat antavat suuntaviivat koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle.

Ammatillisia tutkintoja on kehitettävä joustaviksi ja monipuolista osaamista tukeviksi

Huippuluokan ammattiosaaminen on perusedellytys sille, että Suomessa voidaan valmistaa ja kehittää uusia tuotteita ja teknologioita kilpailukykyisesti. Ammatillisen koulutuksen on annettava taidolliset ja asenteelliset perusvalmiudet entistä monipuolisempiin tehtäviin ja uusien tehtävien ja taitojen oppimiseen. Koulutuksen antaman vankan perustietämyksen ja moniosaamisen päälle on helppo rakentaa uutta osaamista työuran aikana.

Korkeakouluista vahvoja osaamiskeskuksia metsäteollisuudelle tärkeille aloille

Korkeakoulujen tulee erikoistua ja valita vahvuusalueensa ja panostaa niihin. Metsäteollisuuden uudistumisen kannalta tärkeille aloille on luotava vahvat osaamiskeskukset. Näitä aloja ovat mm. puun käyttö rakentamisessa, kuitupakkaaminen, bioenergia, uudet biopohjaiset tuotteet sekä puunhankinta ja metsätalous. Arvoketjun asiakaspään osaamista on kasvatettava koulutuksessa. Tulevaisuuden asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden, tuotteiden uusien käyttökohteiden sekä uusien liiketoimintamallien ymmärtämiseen ja kehittämiseen on panostettava.